Znajdujesz się w: ATP Inne

System obsługi komunikacji i transportu
(System OKT) 


Przeznaczenie systemu

Celem systemu jest usprawnienie:

  1. wydawania licencji transportowych i zaświadczeń na wykonywanie przewozów na potrzeby własne (w powiatowych organach samorządowych),
  2. wydawania zezwoleń na wykonywanie komunikacji regularnej i regularnej specjalnej (w wojewódzkich, powiatowych i gminnych organach samorządowych),
  3. budowania i prowadzenia rozkłądów jazdy w komunikacji regularnej i regularnej specjajnej (w  firmach transportowych oraz w wojewódzkich, powiatowych i gminnych organach samorządowych).

[POWRÓT DO SPISU TREŚCI]