Znajdujesz się w: ATP Inne

System obsługi komunikacji i transportu
(System OKT) 


Informacje ogólne dotyczące obsługi systemu
[Powrót do spisu treści]

W systemie zastosowano identyczną obsługę wielu modułów i opcji. W tym celu zastosowano identyczne klawisze obsługi oraz wywoływanie opcji za pomocą prawego klawisza myszy, i tak:

Klawisze
- oznacza wprowadzenie nowej informacji,
lub
- oznacza zmianę informacji już istniejącej w systemie,
 lub
- oznacza zaakceptowanie i zapisanie na dysk wprowadzonych informacji,
 lub
- oznacza rezygnację z wprowadzanych informacji – w takiej sytuacji system nie zapisuje zmian w bazie danych i będą one stracone,
-
oznacza zakończenie pracy z modułem lub opcją i wyjście z nich,
- umożliwia eksport (przesłanie) do arkusza kalkulacyjnego Excel całej lub przefiltrowanej (częściowej) bazy danych – eksport jest dostępny tylko dla użytkowników posiadających do tego uprawnienia,
- umożliwia policzenie ilości rekordów danych zapisanych w bazie – przeliczana jest rzeczywista ilość wyświetlanych danych wskazanych przez określony filtr (jeżeli filtr nie jest założony to następuje zliczanie wszystkich danych zawartych w bazie),
 lub
-
uruchomienie (włączenie wykonania) zdefiniowanego filtra,
 lub 
-
wyłączenie zdefiniowanego filtra,

-

Klawisz umożliwia wysłanie poczty elektronicznej na adres podany w polu poprzedzającym klawisz. Jeżeli pole będzie puste (brak adresu poczty elektronicznej) to klawisz nie jest aktywny.

-

Klawisz umożliwia połączenie się ze stroną internetową, której adres jest podany w polu poprzedzającym klawisz. Jeżeli pole będzie puste (brak adresu www) to klawisz nie jest aktywny.

SORTOWANIE DANYCH -

Większość wyświetlanych list z danymi zawartymi w bazach danych można posortować wg dowolnej wskazanej kolumny. W tym celu należy nacisnąć lewym klawiszem myszy w nagłówek kolumny – cała lista wg tej kolumny zostanie posortowana. Kolejne kliknięcia w nagłówek tej samej kolumny powoduje, że na przemian sortowanie będzie rosnące od A do Z i od 0 do 9) lub malejące (od Z do A i od 9 do 0). Nagłówek kolumny wg której nastąpiło sortowanie listy danych jest znakowany drukiem wytłuszczonym i znakiem trójkąta w prawej jego części (np. ) wskazującym kierunek sortowania.

Pola wprowadzania danych
- Pola wprowadzania danych w kolorze białym oznacza, że informację należy wprowadzić ręcznie (wpisać ją).
- Pole wypełnione ciągirm myślników oznacza, że informację wprowadzaną do pola wybierać należy z listy otwieranej przez kliknięcie lewym klawiszem myszy na to pole lub przez nacisnięcie na klawisza z odwróconym trójkątem znajdujące się na końcu pola.
- Pole z żółtym tłem oznacza, że wprowadzane w pole informacje należy wybrać z bazy danych. W tym celu należy kliknąć lewym klawiszem myszy na ikonę kartki znajdującą się na końcu pola. Otworzona zostanie określona baza danych i z niej nalezy wybrać szukaną informację, która automatycznie zostanie wpisana do pola edycyjnego.
- Indywidualne ustawienie szerokości kolumn listy wyświetlanych miejscowości. W tym celu należy wyłączyć pole , ustawić szerokość kolumn (wskazać myszą prawą linię podziału danej kolumny i przy naciśniętym lewym klawiszy myszy regulować szerokość kolumny, a po ustawieniu zwolnić klawisz myszy). Po ustawieniu szerokości kolumn ponownie włączyć pole . Indywidualne ustawienie kolumn zostanie zapamiętane.
- Pole zwrotu ilości rekordów danych z serwera zewnętrznego. Bazy danych systemu umieszczone są na serwerze zewnętrznym (zdalnym), gdyż w założeniu systemu jest możliwość jego obsługi przez użytkowników rozproszonych, znajdujących się pod różnymi adresami (w różnych miastach i lokalach). Każde uruchomienie systemu i każde zapytanie skierowane do systemu przez użytkownika związane jest z komunikowaniem się z serwerem i przesyłaniem danych w sieci rozległej (internetem). Jeżeli bazy danych zawierają znaczną ilość zapisów (rekordów) przez sieć przemieszczałyby się ogromne ilości informacji, co wymaga czasu i powodowałoby spowolnienie pracy systemu. Aby temu zapobiegać zastosowano ogranicznik przesyłania danych w sieci (pole ). Liczba umieszczona w polu informuje o tym, że w przypadku przywołania z serwera na stanowisko użytkownika określonej bazy danych (bez jej filtrowania lub po jej przefiltrowaniu) na ekranie komputera wyświetlonych zostanie tylko taka ilość zapisów (rekordów), jaka jest podana w tym polu (w tym przypadku „40”). W większości przypadków jest to ilość wystarczająca i zawierać będzie wszystkie interesujące użytkownika systemu informacje. Jednak w przypadku bardzo dużych baz danych zwracających dużą ilość zapisów (np. 260) na ekranie użytkownika wyświetlonych zostanie jedynie tyle rekordów ile wpisano w w/w pole (czyli, w tym przypadku 40). Aby obejrzeć wszystkie wyszukane przez system rekordy należy zmienić zawartość pola „Maksymalna ilość pozycji w tabeli” na, np. 350. Skąd użytkownik ma wiedzieć, ile na jego zapytanie, zdalny serwer zwrócił rekordów? - Wystarczy nacisnąć klawisz , aby dowiedzieć się, jaka jest ilość wszystkich rekordów zwrócona przez serwer na zapytanie użytkownika.
Wydruki z ekranu na drukarkę:
  -

cała strona wydruku na ekranie,

  -

strona wydruku wyświetlona w powiększeniu 100% (wydruk rzeczywisty),).wyświetlenie listy opcji p

  -

cała szerokość wydruku na ekran (wyświetlenie strony wydruku w sposób powodujący wypełnienie ekranu cała szerokością strony wydruku),

  -

pierwsza strona wydruku,

  -

poprzednia strona wydruku,

  -

następna strona wydruku,

 
 

ostatnia strona wydruku,

  -

ustawienia drukarki - pozwala wybrać drukarkę, zakres wydruku (strony od-do) oraz ilość kopii wydruku),

  -
wydruk na drukarkę,
  -
zapisanie wydruku na dysk w formacie wewnętrznym MS SQL o rozszerzeniu *.QRP,
  -
wczytanie z dysku zapisanego wcześniej na dysk wydruku o rozszerzeniu *.QRP,
  -

zamknięcie okna wydruku na ekran.


[POWRÓT DO SPISU TREŚCI]