Znajdujesz się w: ATP Inne

System obsługi komunikacji i transportu
(System OKT) 


Uruchomienie systemu
[Powrót do spisu treści]

    Uruchomienie systemu wymaga podania użytkownika, który zamierza pracować w systemie (Identyfikator użytkownika) i jego hasła dostępu (Hasło)
   

Po zalogowaniu się użytkownika system zgłasza stroną tytułową z menu głównym składającym się z następujących modułów:

  1. Zarządzanie systemem – zawiera opcje związane z dostępem do systemu.
  2. Bazy danych – dają możliwość zarządzania bazami danych systemu.
  3. Raporty – raporty statystyczne systemu. 
  4. Urząd – obsługa urzędów samorządowych w zakresie wydawania licencji, zaświadczeń i zezwoleń.
  5. Inne – wyszukiwarka połączeń, informacje o zmianach w programie. Moduł informacyjny i podgląd raportów.
  6. Wyjście – zakończenie pracy systemu.

[POWRÓT DO SPISU TREŚCI]