Znajdujesz się w: ATP Inne

System obsługi komunikacji i transportu
(System OKT) 


Moduł ZARZĄDZANIE SYSTEMEM

 

Moduł składa się z następujących opcji:

  1. Lista użytkowników systemu – zawiera opcje związane z dostępem do systemu.
  2. Zmiana użytkownika systemu – dają możliwość zarządzania bazami danych systemu.

 [POWRÓT DO SPISU TREŚCI]