Znajdujesz się w: ATP Inne

System obsługi komunikacji i transportu
(System OKT) 


Moduł ZARZĄDZANIE SYSTEMEM - Zmiana użytkownika programu
[Powrót do spisu treści]

  Opcja "Zmiana użytkownika programu" powoduje wyświetlenie okna logowania do systemu. Wprowadzenie identyfikatora i hasła innego użytkownika spowoduje wylogowanie użytkownika poprzedniego i zalogowanie do systemu nowego użytkownika. Od tej chwili wszystkie zmiany danych dokonane w systemie zapisywane są na konto nowego, zalogowanego użytkownika.
 

[POWRÓT DO SPISU TREŚCI]