Znajdujesz się w: ATP Inne

System obsługi komunikacji i transportu
(System OKT) 


Moduł BAZY DANYCH
[Powrót do spisu treści]


 
 

Uruchomienie modułu "BAZY DANYCH" powoduje wyświetlenie następujących opcji:

 1. Województwa - opcja zawiera  bazę danych województw z kodami GUS-owskimi. Nie wymaga zmian danych. Dostępna tylko dla administratora systemu.
 2. Powiaty - opcja zawiera  bazę danych powiatów z kodami GUS-owskimi. Nie wymaga zmian danych. Dostępna tylko dla administratora systemu.
 3. Gminy - opcja zawiera  bazę danych gmin z kodami GUS-owskimi. Nie wymaga zmian danych. Dostępna tylko dla administratora systemu.
 4. Miejscowości - opcja zawiera  bazę danych miejscowości z kodami GUS-owskimi. Nie wymaga zmian danych. Dostępna tylko dla administratora systemu.
 5. Zestawienie miejscowości z uwzględnieniem podziału na dzielnice - opcja zawiera  bazę dzielnic lub wydzielonych administracyjnie obszarów miejscowości (jeżeli takie posiadają) z kodami GUS-owskimi. Nie wymaga zmian danych. Dostępna tylko dla administratora systemu.
 6. Przystanki - opcja zawiera informacje o przystankach autobusowych komunikacji pasażerskiej. Ze względu na konieczność zachowania jednolitości nazewnictwa przystanków dostępna tylko dla administratora systemu.
 7. Organy zarządzające przystankiami - opcja zawiera organy administracji samorządowej i podmioty zarządzające przystankami komunikacji publicznej. Dostępna dla organu administracji samorządowej na obszarze, którym zarządza.
 8. Przewoźnicy - opcja zawiera informacje o przewoźnikach starających sie o licencje, zaświadczenia i zezwolenia lub je posiadające.
 9. Organy wydające dokumenty - opcja zawiera informacje o organach administracji samorządowej wydających licencje, zaświadczenia na przewozy własne i zezwolenia na wykonywanie komunikacji regularnej i regularnej specjalnej, na wykonywanie przewozów nienormatywnych lub licencje taksówkowe.
 10. Linie autobusowe - opcja zawiera rozkłady jazdy komunikacji regularnej i regularnej specjalnej.
 11. Legendy - opcja zawiera informacje o legendach kursów, czyli okresach kursowania regularnej i regularnej specjalnej komunikacji autobusowej. Ze względu na zachowanie jednolitości legend do ich bazy centralnej dostęp posiada tylko administrator systemu. Natomiast do legend przewoźników dostęp posiada organ lub podmiot sporządzający rozkłady jazdy.
 12. Cennik biletów - opcja zawierająca cenniki biletowe przewoźników wykonujących regularną komunikację pasazerską.

[POWRÓT DO SPISU TREŚCI]