Znajdujesz się w: ATP Inne

System obsługi komunikacji i transportu
(System OKT) 


Moduł BAZY DANYCH - Województwa
 [Powrót do spisu treści]  [Powrót do modułu BAZ DANYCH]


 Rys.1
 

Zadaniem opcji jest ewidencjonowanie informacji o kodach GUS-owskich województw.

 

Obsługa opcji (patrz rysunek 1):

 1. Klawisz "Nowe dane" - zablokowany (dostępny tylko dla administratora systemu).
 2. Klawisz "Edycja" - zablokowany (dostępny tylko dla administratora systemu).
 3. Klawisz "Akceptacja" - zablokowany (dostępny tylko dla administratora systemu).
 4. Klawisz "Rezygnacja" - zablokowany (dostępny tylko dla administratora systemu).
 5. Kolumna "Województwo" - lista województw.
 6. Kolumna "Data wprow." - daty wprowadzenia do systemu informacji o województwie lub jego ostatniej modyfikacji.  
 7. Kolumna "Wprowadził" - nazwisko i imię operatora systemu, który ostatni dokonywał modyfikacji danych danej informacji.
 8. Klawisz "Wyjście" - umożliwia zakończenie pracy z opcją systemu.
 
Rys.2
 

Naciśnięcie na listę województw prawym klawiszem myszy powoduje wyświetlenie okna menu zawierającego następujące opcje (patrz rysunek 2):

 1. Sąsiedztwo wybranego województwa - pokazuje wszystkie województwa ościenne przylegające do województwa wskazanego (w tym przypadku do województwa łódzkiego - patrz ). Jest to wymagane w analizach komunikacyjnych do rozpoznawania przez system obszarów przez któe przebiega linia komunikacyjna.
 2. Unieważnij wskazaną pozycję - pozwala na unieważnienie zapisu województwa, ale nie jego skasowanie. Pozycja nie jest wyświetlana, ale dalej istnieje w bazie danych systemu.
 3. Pokaż dane unieważnione - pozwala na podgląd pozycji unieważnionych.
 4. Eksport danych do Excel-a - umożliwia wysłanie wykazu województw do arkusza kalkulacyjnego Excel.

 [POWRÓT DO SPISU TREŚCI]  [Powrót do modułu BAZ DANYCH]