Znajdujesz się w: ATP Inne

System obsługi komunikacji i transportu
(System OKT) 


Moduł BAZY DANYCH - Powiaty
 [Powrót do spisu treści]  [Powrót do modułu BAZ DANYCH]

 Rys. 1 - Ekran główny bazy powiatów
 
Rys. 2 - Przefiltrowana baza powiatów dla województwa śląskiego i zliczenie tych powiatów przez uruchomienie klawisza "Suma - Ilość wpisów".
 

Zadaniem opcji jest ewidencjonowanie informacji o kodach GUS-owskich województw.

 

Obsługa opcji (patrz rysunki 1 i 2):

 1. Klawisz "Nowe wpis" - zablokowany (dostępny tylko dla administratora systemu).
 2. Klawisz "Edycja" - zablokowany (dostępny tylko dla administratora systemu).
 3. Klawisz "Akceptacja" - zablokowany (dostępny tylko dla administratora systemu).
 4. Klawisz "Rezygnacja" - zablokowany (dostępny tylko dla administratora systemu).
 5. Klawisz "Eksport do Excel'a" - możliwość eksporu informacji o powiatach do arkusza kalkulacyjnego Excel.
 6. Klawisz " Suma - Ilość wpisów" - powoduje sumowanie ilości rekordów wyswietlonych na liście powiatów. Ich ilość zalezy od załozonego filtrowania bazy powiatów [Jak zliczać rekordy bazy danych?].
 7. Kolumna "Kod" - lista kodów GUS-owskich powiatów.
 8. Kolumna "Powiat" - lista powiatów.
 9. Kolumna "Województwo" - lista województw, w których zlokalizowane są dane powiaty.
 10. Kolumna "Data wprow." - daty wprowadzenia do systemu informacji o powiecie lub jego ostatniej modyfikacji.  
 11. Kolumna "Wprowadził" - nazwisko i imię operatora systemu, który ostatni dokonywał modyfikacji danych danej informacji.
 12. Blok "Filtr danych" - służy do filtrowania bazy powiatów wg klucza województwa, kodu GUS-owskiego powiatu lub nazwy powiatu. Założenie filtru (wprowdzenie danych w jedno z wyienionych pól) i nacisnięcie klawisza "Włącz filtr" powoduje, że na liście wyświetlone zostaną tylko powiaty spełniające warunki podane w filtrze. Uruchomienie klawisza "Suma - Ilość wpisów" zliczy tylko powiaty przefiltrowane. W ten sposób można łatwo zliczać ilość rekordów spełniajacych warunki założone w filtrze (patrz rys.2). Czyszczenie filtra odbywa się przez naciśnięcie klawisza "Filtr wyłącz".
 13. Klawisz "Wyjście" - umożliwia zakończenie pracy z opcją systemu.
A070203_BazaDanychPowiatyMenu.jpg
Rys.3 - Po wybraniu opcji "Sąsiedztwo wybranego powiatu" wyświetlone zostaje okno
z wykazem powiatów sąsiadujących z powiatem wskazanym.

Naciśnięcie na listę powiatów prawym klawiszem myszy powoduje wyświetlenie okna menu zawierającego następujące opcje (patrz rysunek 3):

 1. Sąsiedztwo wybranego powiatu - pokazuje wszystkie powiaty ościenne przylegające do powiatu wskazanego (w tym przypadku do powiatu głogowskiego - patrz rys.3). Jest to wymagane w analizach komunikacyjnych do rozpoznawania przez system obszarów przez któe przebiega linia komunikacyjna.
 2. Unieważnij wskazaną pozycję - pozwala na unieważnienie zapisu powiatu, ale nie jego skasowanie. Pozycja nie jest wyświetlana, ale dalej istnieje w bazie danych systemu.
 3. Pokaż dane unieważnione - pozwala na podgląd pozycji unieważnionych. 

 [POWRÓT DO SPISU TREŚCI]  [Powrót do modułu BAZ DANYCH]