Znajdujesz się w: ATP Inne

System obsługi komunikacji i transportu
(System OKT)  Rys. 1 - Ekran główny bazy gmin
 
Rys. 2 - Przefiltrowana baza gmin dla województwa lubelskiego i powiatu lubartowskiego oraz zliczenie tych gmin przez uruchomienie klawisza "Suma - Ilość wpisów".
 

Zadaniem opcji jest ewidencjonowanie informacji o kodach GUS-owskich gmin i ich przynależności do powiató i województw.

 

Obsługa opcji (patrz rysunki 1 i 2):

 1. Klawisz "Nowy wpis" - zablokowany (dostępny tylko dla administratora systemu).
 2. Klawisz "Edycja" - zablokowany (dostępny tylko dla administratora systemu).
 3. Klawisz "Akceptacja" - zablokowany (dostępny tylko dla administratora systemu).
 4. Klawisz "Rezygnacja" - zablokowany (dostępny tylko dla administratora systemu).
 5. Klawisz "Eksport do Excel'a" - możliwość eksporu informacji o powiatach do arkusza kalkulacyjnego Excel.
 6. Klawisz " Suma - Ilość wpisów" - powoduje sumowanie ilości rekordów wyswietlonych na liście powiatów. Ich ilość zalezy od załozonego filtrowania bazy powiatów [Jak zliczać rekordy bazy danych?].
 7. Kolumna "Kod" - lista kodów GUS-owskich powiatów.
 8. Kolumna "Gmina" - lista gmin.
 9. Kolumna "Powiat" - lista powiatów, w których zlokalizowane są dane gminy.
 10. Kolumna "Województwo" - lista województw, w których zlokalizowane są dane gminy.
 11. Kolumna "Data wprow." - daty wprowadzenia do systemu informacji o powiecie lub jego ostatniej modyfikacji.  
 12. Kolumna "Wprowadził" - nazwisko i imię operatora systemu, który ostatni dokonywał modyfikacji danych danej informacji.
 13. Blok "Filtr danych" - służy do filtrowania bazy gmin wg następujących kluczy:
  • województwa,
  • powiatu,
  • kodu GUS-owskiego gminy lub nazwy gminy,
  • sąsiedztwa (ogółem, przypisane, brak) - umożliwia sprawdzenie, które gminy mają lub nie mają zdefiniowanych gmin z nimi sąsiadujących (potrzebne jest to do rozpoznawania przez system przebiegu linii komunikacyjnych na administracyjnej mapie Polski przy sporządzaniu analiz i raportów komunikacyjnych).
 14. Klawisz "Wyjście" - umożliwia zakończenie pracy z opcją systemu.

Założenie filtru (wprowadzenie danych w jedno z wymienionych w pkt 13 pól) i naciśnięcie klawisza "Włącz filtr" powoduje, że na liście wyświetlone zostaną tylko gminyy spełniające warunki podane w filtrze. Uruchomienie klawisza "Suma - Ilość wpisów" zliczy tylko gminy przefiltrowane. W ten sposób można łatwo zliczać ilość rekordów spełniających warunki założone w filtrze (patrz rys.2). Czyszczenie filtra odbywa się przez naciśnięcie klawisza "Filtr wyłącz".

Filtr posiada dodatkowo pole "Maksymalna liczba pozycji w tabeli". Standardowo podana jest w nim liczba 40, co oznacza, że podczaf filtrowania dowolnej bazy danych pobieranych jest z serwera centralnego i wyświetlanych tylko 40 pierwszych informacji (rekordów). Założenie takie ogranicza nadmierny przepływ informacji w sieci rozległej, co mogłoby spowodować spowolnienie pracy systemu przy dużej ilości jednocześnie pracujących z systemem użytkowników. Jeżeli wymagać tego będzie sytuacja liczbę tę można zmienić na większą, np, 500 i tyle pierwszych rekordów zostanie pobranych z serwera i wyświetlonych. Należy sie jednak liczyć z tym, że system może pracować wolniej. Aby do tego nie dopuścić lepiej posługiwać się bardziej rozbudowanym filtrem i bardziej precyzyjnym wyszukiwaniem informacji niż ilością wyświetlanych rekordów.

 
 Rys.3 - Po wybraniu opcji "Sąsiedztwo wybranej gminy" wyświetlone zostaje okno
z wykazem gmin sąsiadujących z gminą wskazaną.

Naciśnięcie na listę powiatów prawym klawiszem myszy powoduje wyświetlenie okna menu zawierającego następujące opcje (patrz rysunek 3):

 1. Sąsiedztwo wybranej gminy - pokazuje wszystkie gminy ościenne przylegające do gminy wskazanej (w tym przypadku do gminy Gromadka - patrz rys.3). Jest to wymagane w analizach komunikacyjnych do rozpoznawania przez system obszarów przez któe przebiega linia komunikacyjna.
 2. Unieważnij wskazaną pozycję - pozwala na unieważnienie zapisu gminy, ale nie jej skasowanie. Pozycja nie jest wyświetlana, ale dalej istnieje w bazie danych systemu.
 3. Pokaż dane unieważnione - pozwala na podgląd pozycji unieważnionych.

 [POWRÓT DO SPISU TREŚCI]  [Powrót do modułu BAZ DANYCH]