Znajdujesz się w: ATP Inne

System obsługi komunikacji i transportu
(System OKT) 


Moduł BAZY DANYCH - Miejscowości - Zestawienie
 [Powrót do spisu treści]  [Powrót do modułu BAZY DANYCH]  [Powrót do opcji MIEJSCOWOŚCI]

Zakładka "ZESTAWIENIE MIEJSCOWOŚCI"

 Rys. 1 - Ekran główny bazy miejscowości

Zadaniem opcji jest ewidencjonowanie informacji o kodach GUS-owskich gmin i ich przynależności do powiatów i województw.

 

Obsługa opcji (patrz rys.1):

 1. Klawisz "Eksport do Excel'a" - możliwość eksportu informacji o powiatach do arkusza kalkulacyjnego Excel.
 2. Klawisz " Suma - Ilość wpisów" - powoduje sumowanie ilości rekordów wyświetlonych na liście powiatów. Ich ilość zależy od założonego filtrowania bazy powiatów [Jak zliczać rekordy bazy danych?].
 3. Pole "Układ kolumn w tabeli wg ustawień indywidualnych" - pozwala ustawiać i zapamiętywać szerokości kolumn listy miejscowości. Należy ręcznie ustawić szerokość każdej kolumny, a następnie zaznaczyć "ptaszkiem" niniejsze pole. Ustawienie zostanie zapamiętane i przy kolejnym uruchomieniu opcji zawsze kolumny będą wyświetlać się w ustalonej szerokości.
 4. Kolumna "Kod gminy" - kod gminy wg GUS, w której znajduje się miejscowość.
 5. Kolumna "Kod wg GUS" - GUS-owski kod miejscowości.
 6. Kolumna "Miejscowość" - nazwa miejscowości.
 7. Kolumna "Rodzaj miejscowości" - rodzaj miejscowości wg nomenklatury GUS.
 8. Kolumna "Gmina" - nazwa gminy, w której zlokalizowana jest dana miejscowość.
 9. Kolumna "Powiat" - nazwa powiatu, w którym zlokalizowana jest dana miejscowość.
 10. Kolumna "Województwo" - nazwa województwa, w którym zlokalizowana jest dana miejscowość.
 11. Kolumna "Data wprow." - daty wprowadzenia do systemu informacji o powiecie lub jego ostatniej modyfikacji.  
 12. Kolumna "Wprowadził" - nazwisko i imię operatora systemu, który ostatni dokonywał modyfikacji danych danej informacji.
 13. Blok "Filtr danych" - służy do przeszukiwania bazy miejscowości wg wielu kryteriów. [Jak korzystać z filtrów?].
 14. Klawisz "Wyjście" - umożliwia zakończenie pracy z opcją systemu.

Rys. 2 - Wykaz opcji po naciśnięciu na wskazaną miejscowość prawym klawiszem myszy

Po kliknięciu określonej miejscowości na liście miejscowości i naciśnięciu prawego klawisza myszy wyświetlone zostanie okno z listą zawierająca następujące dostępne opcje obsługi miejscowości:

 1. Unieważnij wskazaną pozycję - powoduje usunięcie miejscowości z listy i przeniesienie jej do archiwum. Miejscowość od tego momentu nie jest widoczna, ale nie jest usuwana z systemu, gdyż może być bazodanowo połączona z innymi informacjami (np. z liniami autobusowymi).
 2. Pokaż dane unieważnione - pokazuje miejscowości unieważnione, skąd można je przywrócić, jako widoczną.
 3. Uwzględnij w tej miejscowości na tablicach połączeń połączenia lokalne - włączenie opcji powoduje podświetlenie miejscowości na liście żółtym tłem, co oznacza, że na tabliczkach przystankowych i w analizach będzie uwzględniana komunikacja lokalna na obszarze tej miejscowości (np. komunikacja miejska w mieście).

 [POWRÓT DO SPISU TREŚCI]  [Powrót do modułu BAZY DANYCH]  [Powrót do opcji MIEJSCOWOŚCI]