Znajdujesz się w: ATP Inne

System obsługi komunikacji i transportu
(System OKT) 


Moduł BAZY DANYCH - Miejscowości - Zliczanie
 [Powrót do spisu treści]  [Powrót do modułu BAZ DANYCH]  [Powrót do opcji MIEJSCOWOŚCI]

Zakładka "ZESTAWIENIE MIEJSCOWOŚCI" - Zliczanie miejscowości znajdujących sie na liście

Wyświetlane miejscowosci w bazie nieprzefiltorwanej lub przefiltorwanej można zliczać za pomocą klawisza "Suma - Ilość wpisów". Wyświetlone zostanie okno z wynikiem ilości rekordów na wyświetlonej liście miejscowości (patz poniższy rysunek).Rys. 1 - Zliczanie rekordów przefiltrowanej bazy miejscowości.
W tym przypadku system zliczył, że w powiecie lubańskim województwa dolnośląskiego jest 58 miejscowości.

 [POWRÓT DO SPISU TREŚCI]  [Powrót do modułu BAZ DANYCH]  [Powrót do opcji MIEJSCOWOŚCI]