Znajdujesz się w: ATP Inne

System obsługi komunikacji i transportu
(System OKT) 


Moduł BAZY DANYCH - Miejscowości - Edycja danych
 [Powrót do spisu treści]  [Powrót do modułu BAZY DANYCH]  [Powrót do opcji MIEJSCOWOŚCI]

Zakładka "EDYCJA DANYCH"

Zakładka "Edycja danych" otwiera ekran do modyfikowania danych wskazanej miejscowości (patrz rys.1 i 2).

 Rys. 1 - Ekran główny bazy miejscowości. Czerwoną elipsą oznaczono moiejsce zakładki "Edycja danych".
 Rys. 2 - Ekran edycji miejscowości.

Zadaniem opcji jest umożliwienie wprowadzania nowych miejscowości lub modyfikowania miejscowości istniejących w systemie. Nowych miejscowości nie ma potrzeby wprowadzania, gdyż system zawiera pełny GUS-owski wykaz miejscowości w Polsce.

 

Obsługa opcji (patrz rys.2):

 1. Blok "Moduł edycji danych":
  • Klawisz "Nowy wpis" - zablokowany (dostępny tylko dla administratora systemu).
  • Klawisz "Edycja" - zablokowany (dostępny tylko dla administratora systemu).
  • Klawisz "Akceptacja" - zablokowany (dostępny tylko dla administratora systemu).
  • Klawisz "Rezygnacja" - zablokowany (dostępny tylko dla administratora systemu).
  • Pole "Powiat" - nazwa powiatu, w którym zlokalizowana jest miejscowość (wypełnia system).
  • Pole "Miejscowość" - nazwa miejscowości.
  • Blok "Miejscowość jest:" - wskazuje na rolę administracyjną miejscowości (zwykła miejscowość - bez zaznaczania pola; stolica województwa, stolica powiatu lub stolica gminy),
 2. Blok "Dodatkowe dane charakteryzujące miejscowość wg GUS":
  • Klawisz "Edycja" - otwiera blok do edycji danych.
  • Klawisz "Akceptacja" - zatwierdza i zapisuje wprowadzone lub zmodyfikowane dane.
  • Klawisz "Rezygnacja" - rezygnuje z wprowadzonych lub zmodyfikowanych danych i nie zapisuje ich do bazy.
  • Klawisz "Usuń" = usuwa wskazaną miejscowość.
  • Pole "Identyfikator miejscowości" - identyfikator miejscowości wg kodu GUS.
  • Pole "Gmina" - nazwa gminy, w której zlokalizowana jest miejscowość (wybór z bazy gmin).
  • Pole "Rodzaj miejscowości" - rodzaj miejscowości wg GUS (wybór z listy).
  • Okno "Podział miejscowości na obszary (dzielnice) wg GUS" - dużych miejscowościach obszar okno zawiera wykaz jego dzielnic z następującymi informacjami:
   • kolumna "Id.obszaru" - identyfikator dzielnicy wg GUS,
   • kolumna "Nazwa obszaru (dzielnicy)" - nazwa obszaru wewnętrznego miejscowości",
   • kolumna "Data wprow." -  data wprowadzania informacji lub jej ostatniej modyfikacji,
   • kolumna "Wprowadził (zmienił)" - osoba, która ostatnia wprowadzała lub modyfikowała informację.

 [POWRÓT DO SPISU TREŚCI]  [Powrót do modułu BAZY DANYCH]  [Powrót do opcji MIEJSCOWOŚCI]