Szkolenie

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA

UZUPEŁNIAJĄCA
(przewozy rzeczy)

Program szkolenia
ZAJĘCIA TEORETYCZNE

Dzień 1 - Umiejętność załadunku pojazdu i mocowania ładunków:
 • ogólne warunki załadunku pojazdów i mocowania na nich ładunków (bezpieczeństwo przewozu, obowiązki uczestników przewozu, ograniczenia ładowania pojazdów, wymagania konstrukcyjne wobec nadwozi pojazdów, zasady rozmieszczania ładunków na skrzyni ładunkowej, plan ładowania pojazdu),
 • metody i środki mocowania ładunków (rodzaje zabezpieczeń ładunków, zasady blokowego, dociskowego i odciągowego mocowania ładunków, osprzęt do mocowania ładunków).
Dzień 2 - Umiejętność załadunku pojazdu i mocowania ładunków:
 • metody ustalania ilości pasów i wytrzymałości odciągów mocujących),
 • zalecenia IRU w zakresie mocowania ładunków,
 • materiały pomocnicze w zakresie mocowania ładunków,
 • film na temat mocowania ładunków.
Dzień 3 - Umiejętność załadunku pojazdu i mocowania ładunków. Przepisy regulujące przewozy rzeczy.
 • wykorzystanie urządzeń transportu wewnętrznego (opakowania w transporcie drogowym, ładunki w transporcie drogowym, środki transportu bliskiego, techniki ładowania),
 • krajowe i międzynarodowe prawo transportowe:
  • zasady zakładania działalności gospodarczej,
  • zasady dopuszczania do zawodu przewoźnika drogowego (wg ustawy o transporcie i rozporządzenia WE nr 1071/2009 - certyfikaty kompetencji zawodowych),
  • zasady dopuszczania do krajowego i międzynarodowego rynku przewozowego (wg ustawy o transporcie i rozporządzenia WE nr 1073/2009 - licencje na przewozy zarobkowe, zaświadczenia na wykonywanie przewozów na potrzeby własne, zezwolenia zagraniczne, kabotaż),
  • opłaty administracyjne.
Dzień 4 - Przepisy regulujące przewozy rzeczy:
 • prawo przewozowe (wybrane elementy prawa przewozowego oraz konwencji CMR),
 • umowy międzynarodowe (konwencje wiedeńskie, umowy ekologiczne, konwencja AETR, konwencja ATP, umowa europejska ADR, konwencja bazylejska o odpadach, konwencje KBK o kontenerach, konwencje celne WPT, TIR, ATA i CPD),
 • podstawowe informacje o warunkach dostaw INCOTERMS 2010,
 • dokumentacja wymagana w transporcie drogowym rzeczy,
 • warunki wykonywania zawodu kierowcy,
 • obowiązki i odpowiedzialność kierowcy z tytułu prawa transportowego i przewozowego,
 • zasady wykonywania kontroli drogowych w przewozach rzeczy.
Dzień 5 - Uwarunkowania ekonomiczne transportu drogowego rzeczy:
 • formy działalności przedsiębiorstw przewozu rzeczy,
 • wybrane elementy organizacji i zarządzania,
 • usługi logistyczne w transporcie drogowym rzeczy,
 • rola informacji w transporcie drogowym,
 • podstawowe informacje o kosztach i cenach w transporcie drogowym oraz ich wpływie na rentowność i istnienie firmy,
 • podstawowe informacje na temat przewozów specjalizowanych rzeczy (przewozy nienormatywne, przewozy kombinowane, przewozy artykułów żywnościowych szybko psujących się, przewozy odpadów, przewozy zwierząt, przewozy towarów niebezpiecznych),
 • egzaminacyjne testy ćwiczebne z wiedzy specjalistycznej (za dni 14 do 18).
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

Dzień 6 - Jazda w terenie, pokazy na placu postojowym oraz jazda w warunkach specjalnych.


Kontakt

Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 

ul. Annopol 4B,

pok. 140 - piętro I.

03-236 Warszawa

 

Telefon : pn. - pt. w godzinach 9:00 - 17:00.

695 936 500; 695 936 501

 

e-mail: jmichniak@akademiatp.pl

              akademia@akademiatp.pl

 

Jesteśmy:

 

Członkiem ZMPD od 2005 r.

 

Członkiem Rady Społeczno-Gospodarczej Wydziału Transportu Politechniki Śląskiem w Katowicach.

 

Partnerem biznesowym i członkiem Rady Biznesu Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie

 

Mapa dojazdu