S z k o l e n i e
BHP dla kierowców (szkolenie okresowe)
Program szkolenia
 1. Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy.
  • Elementy prawa pracy.
  • Czas pracy kierowców.
 2. Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody działań profilaktycznych.
  • Zagrożenia w pracy kierowcy.
  • Zapobieganie zagrożeniom w pracy kierowcy.
 3. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń.
  • Zasady postępowania w wypadkach przy pracy
  • Sytuacje kryzysowe na drodze (awaria, wypadek, agresja na drodze, napady na kierowców) - omówienie i zasady postepowania.
  • Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
  • Podstawowe informacje z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 4. Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.
  • Okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy - omówienie przypadków.
  • Okoliczności i przyczyny wypadków drogowych - omówienie przypadków.
  • Statystyka wypadków przy pracy i wypadków drogowych.
  • Koszty wypadków.