Cennik usług w zakresie certyfikacji i akredytacji

 Szkolenia przygotowujące do certyfikacji wg cennika szkoleń
 Proces certyfikacji i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych 650 PLN (netto)
 Egzamin certyfikacyjny - teoria 150 PLN (netto)
 Egzamin certyfikacyjny - praktyka  200 PLN (netto)
 Przedłużenie ważności certyfikatu 150 PLN (netto)