Warunki dopuszczania do zawodu przewoźnika


Od grudnia 2011 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące dopuszczania do zawodu przewoźnika określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Zmieniło ono zasady uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych. Zlikwidowano pojęcie certyfikatów w zakresie przewozów międzynarodowych i krajowych, natomiast zachowano oddzielny zakres wiedzy w zakresie przewozów osób i rzeczy.

 

Tym sposobem istnieją obecnie tylko dwa rodzaje certyfikatów:

  • w zakresie przewozów osób
  • w zakresie przewozów rzeczy

Do ich uzyskania wymagana jest łączna wiedza o przewozach krajowych i międzynarodowych, zdefiniowana w 8 blokach tematycznych obejmujących:

  • prawo cywilne,
  • prawo handlowe,
  • prawo socjalne,
  • prawo podatkowe,
  • wiedzę z działalności gospodarczej i zarządzania finansami przedsiębiorstwa,
  • wiedzę w zakresie dostępu do rynku,
  • wiedzę na temat norm technicznych i technicznych aspektów działalności
  • wiedzę w zakresie bezpieczeństwa drogowe.

Ponadto zmieniono zasady egzaminowania. Pozostaje nadal część teoretyczna i część praktyczna egzaminu, ale w części teoretycznej wszystkie pytania mają odpowiedzi wielokrotnego wyboru, a więc zaliczenie testu jest trudniejsze. Pozostawiono natomiast państwom członkowskim wybór między egzaminem i obowiązkiem szkolenia.

 

W Polsce rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (Dz.U. Nr 17, poz.96) w ogólnych zasadach pozostawiono obowiązek zaliczenia egzaminu państwowego, natomiast nie ma obowiązku szkolenia przygotowawczego do egzaminu. Uznano, że przewoźnik może szkolić się sam, albo korzystać ze szkoleń prowadzonych przez wyspecjalizowane ośrodki szkolenia działające na zasadach rynkowych.

Co będzie z certyfikatami kompetencji zawodowych, uzyskanych przez przewoźników przed grudniem 2011 roku?

Zdecydowano, że wszystkie, niezależnie od tego, czy dotyczyły przewozów krajowych, czy międzynarodowych, pozostają w mocy i mają taki sam status, jak nowe certyfikaty wydawane po grudniu 2011 roku.

 


Kontakt

Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 

ul. Annopol 4B,

pok. 140 - piętro I.

03-236 Warszawa

 

Telefon : pn. - pt. w godzinach 9:00 - 17:00.

695 936 500; 695 936 501

 

e-mail: jmichniak@akademiatp.pl

              akademia@akademiatp.pl

 

Jesteśmy:

 

Członkiem ZMPD od 2005 r.

 

Członkiem Rady Społeczno-Gospodarczej Wydziału Transportu Politechniki Śląskiem w Katowicach.

 

Partnerem biznesowym i członkiem Rady Biznesu Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie

 

Mapa dojazdu