Program szkolenia: Czas pracy kierowców,
                                 tachografy analogowe
                                 i cyfrowe

 

Czas pracy kierowców:

 1. Struktura polskich i unijnych przepisów w zakresie czasu pracy.

 2. Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r.

 3. Czas prowadzenia pojazdu (normy nieprzerwanego, dobowego, tygodniowego i dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu).

  • Przerwy w prowadzeniu pojazdu (normy i zasady podziału).
  • Odpoczynek kierowców (normy dobowe dla załogi jedno- i dwuosobowej, zasady podziału odpoczynku w transporcie lądowym i kombinowanym, tygodniowe normy odpoczynku, zasady skracania odpoczynku kierowców).
  • Zwolnienia ze stosowania przepisów.
 4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców i jej porównanie z przepisami unijnymi.

 5. Czas pracy i jego normy.

  • Systemy czasu pracy.
  • Praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej.
  • Dyżur i czas dyspozycji.
  • Dodatkowe obowiązki pracodawcy wynikające z ustawy.
 6. Rozliczanie i kontrola czasu pracy.

 7. Analiza harmonogramów pracy kierowców pod kątem obowiązujących przepisów o czasie pracy.

  • Kontrola czasu pracy.

 

Tachografy analogowe:

 1. Podstawy prawne i definicje.

  • Unijne i polskie podstawy prawne użytkowania tachografów analogowych.

 2. Wymagania wobec tachografów i wykresówek.

  • Rodzaje tachografów.
  • Prawne wymagania wobec tachografów analogowych i wykresówek.
  • Podstawowe elementy tachografu.
  • Budowa wykresówki.
  • Informacje zapisywane na wykresówkach.
 3. Zasady użytkowania tachografów analogowych i wykresówek.

  • Codzienna kontrola tachografu.
  • Regulacja zegara tachografu.
  • Zasady doboru aktywności kierowcy w załodze jedno- i dwuosobowej.
  • Kiedy kierowca może otwierać tachograf?
  • Postępowania kierowcy w sytuacji awarii tachografu.
  • Zasady użytkowania wykresówek.
  • Dobór wykresówki do tachografu.
  • Wpisy ręczne kierowcy na wykresówce.
  • Automatyczne wpisy tachografu na wykresówce i ich interpretacja.
 4. Technologie odczytu wykresówek.

  • Przegląd najważniejszych technik odczytywania wykresówek.
 5. Prawidłowość zapisów na wykresówkach.

  • Zasady powiązań zapisów na wykresówkach.
  • Omówienie przykładów prawidłowych i nieprawidłowych zapisów na wykresówkach.
  • Przykłady fałszowania wykresówek.
 6. Obowiązki kierowcy i pracodawcy w zakresie użytkowania tachografów analogowych.

  • Zasady postępowania kierowcy z tachografem.
  • Kiedy wykresówka musi i kiedy nie musi być w tachografie?
  • Czas przechowywania wykresówek w pojeździe.
  • Obowiązki pracodawcy związane z użytkowaniem tachografu.
  • Okresowa legalizacja tachografu.
  • Wydanie kierowcom zapasu wykresówek.
  • Zasady i czas przechowywania wykresówek.
  • Dokumenty zastępcze - świadectwo działalności kierowcy i zaświadczenie aktywności kierowcy.
  • Prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie czasu pracy kierowców.

 

Tachografy cyfrowe:

 1. Podstawy prawne i informacje ogólne.

  • Dlaczego wprowadzono tachograf cyfrowy?
  • Podstawy prawne stosowania tachografów cyfrowych.
  • Definicje.
  • Budowa tachografu cyfrowego.
  • Funkcje i tryby pracy tachografu.
 2. Karty tachograficzne.

  • Wymagania wobec kart tachograficznych.
  • Rodzaje kart, rejestrowane na nich informacji i ich zastosowanie.
 3. Piktogramy - język tachografów.

  • Omówienie znaczenia piktogramów używanych w tachografach cyfrowych.
 4. Wydruki.

  • Unifikacja bloków informacyjnych.
  • Budowa wydruku.
  • Rodzaje wydruków.
  • Omówienie wydruków pod kątem nabycia umiejętności ich czytania i interpretacji.
 5. Zasady obsługi tachografów cyfrowych.

  • Przygotowanie pojazdu do eksploatacji.
  • Blokady firmowe.
  • Zasady obsługi tachografu w czasie jazdy i na postoju.
  • Menu tachografu i jego wykorzystanie.

Kontakt

Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 

ul. Annopol 4B,

pok. 140 - piętro I.

03-236 Warszawa

 

Telefon : pn. - pt. w godzinach 9:00 - 17:00.

695 936 500; 695 936 501

 

e-mail: jmichniak@akademiatp.pl

              akademia@akademiatp.pl

 

Jesteśmy:

 

Członkiem ZMPD od 2005 r.

 

Członkiem Rady Społeczno-Gospodarczej Wydziału Transportu Politechniki Śląskiem w Katowicach.

 

Partnerem biznesowym i członkiem Rady Biznesu Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie

 

Mapa dojazdu