W S P Ó Ł R P A C A - E g z a m i n a t o r z y

Strona w opracowaniu - Zapraszamy później - PRZEPRASZAMY !!!

 

Standard ATP przewiduje Egzaminatorów zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych

 

Egzaminatorem zajęć teoretycznych może być osoba spełniająca następujące wymagania:

 1. wyższe wykształcenie,
 2. posiadanie certyfikatu Wykładowcy ATP określonej specjalności,
 3. odbycie szkolenia dotyczącego znajomości procedury egzaminowania wg standardu ATP,
 4. posiada certyfikat Egzaminatora ATP.

Egzaminatorem zajęć teoretycznych może być osoba spełniająca następujące wymagania:

 1. wyższe wykształcenie,
 2. posiadanie certyfikatu Trenera ATP,
 3. odbycie szkolenia dotyczącego znajomości procedury egzaminowania wg standardu ATP,
 4. posiada certyfikat Egzaminatora ATP.

Zadaniem Egzaminatora ATP jest przeprowadzenie egzaminu zgodnie ze standardem obowiązującym w Akademii.

 

Aby zostać Egzaminatorem ATP należy:

 1. Przesłać wypełniony formularz zgłoszenia (pobierz formularz).
 2. Odbyć szkolenie dla egzaminatorów.
 3. Zaliczyć egzamin kwalifikacyjny dla egzaminatorów.
 4. Otrzymać certyfikat akredytacji Egzaminatora ATP.

Kandydat na egzaminatora ponosi koszty uzyskania certyfikatu.

 

Wypełnione i podpisane dokumenty można przesłać:

 1. w formie papierowej pocztą na adres Akademii lub,
 2. w formie papierowej faksem na numer 22 676 21 29 lub
 3. w formie elektronicznej na adres email akademia@akademiatp.pl (pod warunkiem podpisania ich certyfikowanym podpisem elektronicznym).

Bliższych informacji udziela: Bogusław Madej (tel. 695 936 501).