W S P Ó Ł R P A C A - E k s p e r c i   b r a n ż o w i

 

Ekspertów branżowych Akademia wybiera spośród Wykładowców i Trenerów ATP. Muszą ono posiadać dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie określonych zawodów i kompetencji zawodowych.

 

Wymagania stawiane Ekspertom branżowym:

 1. wyższe wykształcenie,
 2. posiadanie certyfikatu Wykładowcy lub Trenera ATP,
 3. dokumentacyjne udowodnienie swojej wiedzy i praktyki zawodowej.

Ekspertów branżowych wyznacza spośród:

 1. kandydatów zgłoszonych przez Partnerów Edukacyjnych,
 2. wykładowców i trenerów samodzielnie zgłaszających swoją kandydaturę.

Po przejściu procedury akredytacyjnej wystawiany jest certyfikat Eksperta branżowego ATP.

 

Zadaniem Ekspertów branżowych jest:

 1. prowadzenie szkoleń i egzaminów dla Wykładowców i Trenerów ATP,
 2. opiniowanie materiałów szkoleniowych wykorzystywanych w procesie certyfikacji ATP,
 3. rola doradcy dla Wykładowców i Trenerów ATP.

Aby zostać Ekspertem branżowym należy:

 1. Przesłać wypełniony formularz zgłoszenia do akredytacji (pobierz formularz).
 2. Poddac sięprcedurze akredytacji.
 3. Otrzymać certyfikat akredytacji Wykładowcy lub Trenera ATP.

Ekspert branżowy nie ponosi kosztów uzyskania certyfikatu.

 

Wypełnione i podpisane dokumenty można przesłać:

 1. w formie papierowej pocztą na adres Akademii lub,
 2. w formie papierowej faksem na numer 22 676 21 29 lub
 3. w formie elektronicznej na adres email akademia@akademiatp.pl (pod warunkiem podpisania ich certyfikowanym podpisem elektronicznym).

 

Bliższych informacji udziela: Bogusław Madej (tel. 695 936 501).