Sprawozdania z wykonania certyfikacji kompetencji zawodowych

 

Ta strona przedstawia krótkie sprawozdania z przebiegu dotychczasowych certyfikacji kopetencji zawodowych prowadzonych przez Akademię Transportu i Przedisębiorczości.

 

Nazwa zawodu Rodzaj kwalifikacji Rok wydania certyfikatu Wzór certyfikatu Lista certyfikatów
Egzaminator kandydatów na kierowców pełna 2012