Znajdujesz się w: ATP Inne

System obsługi komunikacji i transportu
(System OKT) 


Własność, projekt i oprogramowanie systemu:

Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

03-215 Warszawa, ul. Jagiellońska 71

Tel./Faks: (0-22) 676 21 29

Email: akademia@akademiatp.pl ; URL: www.akademiatp.pl

Opracowanie instrukcji obsługi: dr inż. Bogusław Madej, mgr Wioletta Głodowska
Data udostępnienia: 1-03-2011 r.
Aktualna wersja systemu:  

SPIS TREŚCI
Opis systemu Procedury obsługi systemu
 1. Przeznaczenie systemu.
 2. Rejestr zmian w systemie.
 3. Instalacja systemu.
 4. Informacje ogólne dotyczące obsługi systemu.
 5. Uruchomienie i menu główne systemu.
 6. Moduł "Zarządzanie systemem".
 7. Moduł "Bazy danych".
 8. Moduł "Raporty".
  • Praca przewozowa w komunikacji pasażerskiej.
  • Tabliczki przystankowe - układ 1 (3 kolumny z godzinami odjazdu).
  • Tabliczki przystankowe - ukłąd 2 (4 kolumny z godzinami odjazdu).
  • Tablica dworcowa - wg miejscowosci (odjazdy).
  • Tablica dworcowa wg miejscowości - odjazdy (układ uproszczony - godziny odjazdów tylko do miejscowości docelowych).
  • Tablica dworcowa w układzie godzinowym - odjazdy.
  • Tablica dworcowa w układzie godzinowym - przyjazdy.
  • Ilosć linii komunikacyjnych w relacji: miejscowość (1) - miejscowosć (2).
  • Ilosć linii komunikacyjnych w relacji: wybrane województwo lub miejscowość (1) - stolice województw ościennych.
  • Ilosć linii komunikacyjnych w relacji: wybrane województwo lub miejscowość (1) - stolice powiatów w ramach województwa.
  • Ilosć linii komunikacyjnych w relacji: wybrany powiat lub miejscowosć (1) - stolice gmin w ramach wybranego powiatu.
  • Ilosć linii komunikacyjnych w relacji: wybrana miejscowość (1) - inne miejscowości w ramach gminy.
  • Statystyka linii, kursów, dni jazdy w ukłądzie organów wydających zezwolenia przewozowe.
  • Statystyka linii i kursów przewozowych w układzie przewoźników.
  • Analiza komunikacji.
  • Statystyka połączeń w relacji wybrane województwo - wojewóztwa ościenne + połączenia wewnętrzne.
  • Miejscowości i przystanki objęte komunikacją.
  • Przewoźnicy i linie komunikacyjne.
 9. Moduł Urząd"
  • Książka kancelaryjna.
  • Obsługa licencji.
  • Obsługa zaświadczeń.
  • Obsługa zezwoleń.
  • Magazyn formularzy.
  • Zarządzanie pismami.
 10. Moduł "Inne"
  • Wyszukiwanie połączeń.
  • Informacje o zmianach w programie.
  • Moduł informacyjny.
  • Podgląd raportów (*.QRP).
 11. Wyjście.
 1. Linia komunikacyjna - zakładanie nowej linii.
  • nagłówek linii,
  • definiowanie przystanków na linii,
  • zmiana kolejności przystanków na linii,
 2. Linia komunikacyjna - poprawianie istniejącej linii.
 3. Linia komunikacyjna -
 4. Kurs komunikacyjny - zakładanie nowego kursu.
  • definicja nowego kursu,
  • kursy TAM i kursy POWRÓT,