W S P Ó Ł R P A C A - K o n t r o l e r z y

 

Kontrolerzy nie podlegają procesowi akredytacji. Są wyznaczeni przez Akademię w ramach wewnętrznych procedur i szkoleń. Ich zadaniem jest prowadzenie nadzoru i kontroli przestrzegania przez Współpracowników ATP procedur i standardów ATP w zakresie certyfikacji zawodów i kompetencji zawodowych.