U W A G A  ! ! !

Od 1 marca 2020 roku rozpoczął się proces likwidacji Akademii.

Od 1 stycznia 2021 roku nie sprzedaje
i nieudostępnia żadnych szkoleń.


 


Program szkolenia: Konwencja i Karnet TIR

 

 1. Informacje ogólne.

  • System i Konwencja TIR. Ich cel, definicje, obszar i zasięg stosowania.
  • Rola stowarzyszeń poręczających korzystanie z procedury TIR.
  • Wymagania, jakie musi spełnić przewoźnik, aby korzystać z procedury TIR w przewozach międzynarodowych.
 2. Zasady wydawania karnetów TIR.

  Co musi spełnić przewoźnik, aby uzyskać karnet TIR?
 3. Omówienie karnetu TIR.

  • Budowa karnetu TIR.
  • Kwoty gwarancyjne.
  • Obieg karnetu TIR. Rodzaje karnetów TIR.
  • Regulamin używania karnetów.
 4. Zasady wypełniania karnetu TIR.

  • Omówienie poszczególnych bloków informacji zawartych w karnecie TIR i kolejność ich wypełniania.
  • Podmioty upoważnione do wypełniania karnetu TIR.
  • Rola okładek karnetu, żółtego manifestu towarów, kart voletów i grzbietów oraz protokołu zajścia.
  • Znaczenie systemu EORI i kodów HS.
 5. Zasady przewozu międzynarodowego pod osłoną konwencji TIR.

  • Rola i zadania oraz obowiązki i odpowiedzialność posiadacza karnetu TIR.
  • Wymagania wobec pojazdów i kontenerów w procedurze TIR.
  • Badania techniczne i oznakowanie pojazdów.
  • Świadectwo uznania pojazdu drogowego.
  • Towary przewożone pod konwencją TIR. Towary dużego ryzyka i towary wykluczone z przewozu.
 6. Zasady postępowania przy korzystaniu z karnetu TIR.

  • Terminy wykorzystania karnetów TIR.
  • Rejestr uzyskanych karnetów TIR i przewozów do których zostały wykorzystane.
  • Dokumenty związane z procedurą TIR.
  • Zakaz użyczania karnetu TIR.
  • Zachowanie właściciela karnetu w sytuacjach krytycznych związanych z naruszeniem procedury celnej.
  • Zasady wykorzystania i rozliczania się z karnetów.
  • Odpowiedzialność za naruszenie procedury celnej związanej z karnetami TIR.
 7. Gwarancje w systemie TIR.

  • Omówienie gwarancji wymaganych przy wstąpieniu do systemu TIR.
  • Ubezpieczenia gwarancyjne.
 8. Pozostałe informacje dotyczące systemu TIR.

  • Konwoje celne i przypadki ich stosowania.
  • Komputerowy system TIR-EPD-NCTS, jego rola w procedurze TIR i obowiązek stosowania.
  • Sprawy sporne w procedurze TIR (utrata ładunku, kolizja, awaria pojazdu, utrata karnetu) i sposób ich załatwiania.

Kontakt

Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 

ul. Annopol 4B,

pok. 140 - piętro I.

03-236 Warszawa

 

Telefon : pn. - pt. w godzinach 9:00 - 17:00.

695 936 500; 695 936 501

 

e-mail:   glesinska@akademiatp.pl

              akademia@akademiatp.pl

 

Jesteśmy:

 

Członkiem ZMPD od 2005 r.

 

 

 

Mapa dojazdu