Szkolenie

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA
(przewozy osób)

Program szkolenia
ZAJĘCIA TEORETYCZNE

Dzień 1 - Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa:
 • budowa pojazdu - podwozia i nadwozia,
 • układ napędowy - silnik , budowa i zasada działania (kadłub, układy korbowo-tłokowy, zasilania, wydechowy, rozrządu, chłodzenia, smarowania, układy wielocylindrowe),
 • układ napędowy - pozostałe elementy (sprzęgło, skrzynia biegów, wał napędowy, tylny most, zwolnice).
Dzień 2 - Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa:
 • pozostałe układy pojazdu (układy kierowniczy, jezdny i zawieszenia, układy hamulcowe pojazdów, przyczep i naczep, instalacja elektryczna, układy sprzęgowe przyczep i naczep),
 • teoria ruchu silnika - parametry silnika (moc, moment obrotowy, jednostkowe zużycie paliwa, bilans energii),
 • teoria ruchu pojazdu - właściwości trakcyjne pojazdu (siła napędowa na kołach pojazdu i jej powiązania z momentem i mocą silnika oraz oporami ruchu, obszar efektywnej pracy silnika, wykres trakcyjny pojazdu, przełożenia skrzyni biegów, a optymalna praca silnika, sterowanie skrzynią biegów w dużych pojazdach, obrotomierz, a obszary pracy silnika).
Dzień 3 - Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa:
 • taktyka i technika prowadzenia pojazdu (ruszanie z miejsca, jazda, wybrane elementy ruchu drogowego),
 • Taktyka i technika hamowania (droga zatrzymania pojazdu, hamowanie w warunkach normalnych i utrudnionych).
Dzień 4 - Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa:
 • bezpieczeństwo pojazdu i drogi (bezpieczeństwo czynne i bierne pojazdu oraz drogi),
 • ekologia w transporcie drogowym (wpływ silnika na jakość spalin, wpływ rodzaju, konstrukcji i eksploatacji pojazdu oraz dróg i pogody na zużycie paliwa, rodzaje paliw i ich wpływ na środowisko, film o ekologii),
 • ekodriving w transporcie drogowym (wpływ kierowcy i jego stylu jazdy na zużycie paliwa, film z ekodrivingu).
Dzień 5 - Uwarunkowania społeczne transportu:
 • czas pracy kierowców wg przepisów unijnych (unijne normy czasu jazdy, przerw w jeździe i odpoczynku wg przepisów rozporządzenia WE nr 561/2006),
 • czas pracy kierowców wg przepisów krajowych (ustawa o czasie pracy kierowców - systemy i normy czasu pracy, dyżur, dyspozycyjność, praca w godzinach nocnych i nadliczbowych, przepisy o czasie pracy kierowców w komunikacji lokalnej na liniach komunikacyjnych do 50 km).
 • tachografy analogowe (definicje, rodzaje tachografów i wymagania wobec nich, użytkowanie tachografów i wykresówek, technologie odczytu wykresówek, prawidłowe i nieprawidłowe zapisy na wykresówkach, obowiązki kierowcy i pracodawcy w zakresie użytkowania tachografów analogowych).
 • kontrola czasu pracy i tachografów analogowych,
Dzień 6 - Uwarunkowania społeczne transportu:
 • tachografy cyfrowe (informacje ogólne, rodzaje i budowa, funkcje i tryby pracy, karty tachograficzne, piktogramy - język tachografu),
 • wydruki z tachografów (informacje ogólne, rodzaje wydruków i ich budowa, umiejętność czytania wydruków z tachografu cyfrowego),
 • obsługa tachografów cyfrowych (menu tachografu niemieckiego Siemens DTCO, francuskiego ACTIA i angielskiego Stoneridge, zasady ich obsługi),
 • odpowiedzialność pracodawcy i kierowcy za użytkowanie tachografu cyfrowego,
 • kontrola tachografów cyfrowych,
 • film o użytkowaniu tachografów cyfrowych.
Dzień 7 - Zagrożenie wypadkami w pracy:
 • prawo pracy (zagrożenie wypadkami w pracy, przepisy bhp),
 • zagrożenia w pracy kierowcy i zapobieganie im.
Dzień 8 - Zagrożenia wypadkami w pracy:
 • Wypadki przy pracy i zachowanie się w czasie wypadku (wypadki przy pracy, okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy i wypadków drogowych, profilaktyka antywypadkowa w transporcie drogowym),
 • statystyka i koszty wypadkowe (statystyka wypadków przy pracy, koszty wypadków, statystyka wypadków drogowych).
Dzień 9 - Zapobieganie przemytowi i nielegalnej imigracji:
 • przemyt i przestępczość w transporcie drogowym (przemyt, przestępczość graniczna i zapobieganie im),
 • nielegalna imigracja (nielegalna imigracja, konwencja z Schengen i jej postanowienia),
 • organizacje do walki z przestępczością graniczną i nielegalną imigracją.
Dzień 10 - Zapobieganie zagrożeniom fizycznym:
 • zagrożenia na stanowisku pracy kierowcy,
 • agresja i jej skutki w transporcie,
 • napady w transporcie i sposoby zapobiegania im,
 • sprawność kierowcy i jej rola w pracy kierowcy,
 • ergonomia w transporcie i na stanowisku pracy kierowcy i jej rola w pracy kierowcy).
Dzień 11 - Predyspozycje fizyczne i psychiczne kierowcy:
 • definicje i podstawowe pojęcia,
 • zmysły człowieka i ich rola w pracy kierowcy,
 • zasady prawidłowego odżywiania kierowcy,
 • zmęczenie kierowcy i sposoby przeciwdziałania,
 • sen i jego rola w sprawności kierowcy,
 • alkohol, leki psychotropowe, narkotyki oraz papierosy i ich wpływ na pracę kierowcy,
 • biorytmy i wpływ pogody na pracę kierowcy,
 • typy osobowości i ich wpływ na zachowanie się kierowców,
 • skutki pogorszenia predyspozycji kierowcy.
Dzień 12 - Zachowanie w sytuacjach awaryjnych:
 • zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (informacje ogólne, techniki wynoszenia poszkodowanych, metody układania poszkodowanych, zasady udzielania pierwszej pomocy w różnych obrażeniach, film o udzielaniu pierwszej pomocy),
 • sytuacje kryzysowe na drodze (awarie na drodze, wypadek drogowy i zasady zachowania się, film o zachowaniu się w czasie wypadku drogowego),
Dzień 13 - Zachowanie w sytuacjach awaryjnych. Wizerunek firmy.
 • pożar na drodze (zasady ochrony przeciwpożarowej, środki gaśnicze i ich przeznaczenie, zachowanie się w chwili powstania pożaru, film na temat zasad ochrony przeciwpożarowej),
 • wizerunek firmy transportowej (rola firmy transportowej, zasady budowania wizerunku firmy, rola kierowcy w budowaniu wizerunku firmy),
 • egzaminacyjne testy ćwiczebne z wiedzy ogólnej (za dni 1 do 13).
Dzień 14 - Komfort podróżowania pasażerów:
 • pojęcie komfortu podróżowania i czynniki na to wpływające,
 • autobus i jego wpływ na komfort podróżowania,
 • przewoźnik i jego wpływ na komfort podróżowania pasażerów,
 • kierowca i jego wpływ na komfort podróżowania pasażerów.
Dzień 15 - Bezpieczeństwo podróżowania pasażerów:
 • informacje ogólne na temat bezpieczeństwa podróżowania,
 • wpływ pojazdu na bezpieczeństwo podróżowania,
 • wpływ kierowcy na bezpieczeństwo podróżowania,
 • wpływ pasażerów na bezpieczeństwo podróżowania,
 • wpływ bagażu na bezpieczeństwo podróżowania,
 • zasady bezpiecznego przewozu dzieci i osób niepełnosprawnych.
Dzień 16 - Umiejętność równomiernego załadunku pasażerów:
 • umiejętność równomiernego załadunku autobusu w komunikacji miejskiej, w przewozach lokalnych i dalekobieżnych,
 • pojęcie stabilności autobusu i pasażerów,
 • sposób załadunku pasażerów, a zachowanie się autobusu na drodze,
 • obowiązki pasażerów (regulaminy podróżowania),
 • prawa pasażerów (nowe przepisy unijne).
Dzień 17 - Przepisy regulujące przewozy osób:
 • zasady zakładania działalności gospodarczej,
 • zasady dopuszczania do zawodu przewoźnika (certyfikat kompetencji zawodowej oraz postanowienia rozporządzenia WE nr 1071/2009),
 • zasady dopuszczania do zawodu zarządzającego transportem,
 • rodzaje przewozów osób (regularne, regularne specjalne, wahadłowe i okazjonalne) i ich przeznaczenie,
 • zasady dopuszczania do krajowego i międzynarodowego przewozu osób (licencje na wykonywanie transportu osób, zaświadczenia na wykonywanie przewozów na potrzeby własne, zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych),
 • nowe zasady dostępu do rynku przewozowego (rozporządzenie WE nr 1073/2009),
 • rozkład jazdy autobusów i jego rola w przewozach regularnych,
 • opłaty administracyjne,
 • honorowanie praw do ulgowych biletów,
 • wybrane elementy prawa przewozowego,
 • umowy międzynarodowe w przewozach osób (konwencje wiedeńskie, umowy ekologiczne, umowa INTERBUS, konwencja AETR),
 • warunki wykonywania zawodu kierowcy,
 • obowiązki i odpowiedzialność kierowcy z tytułu prawa transportowego i przewozowego,
 • zasady wykonywania kontroli drogowych w przewozach osób,
Dzień 18 - Uwarunkowania ekonomiczne transportu drogowego osób:
 • formy działalności przedsiębiorstw przewozu osób,
 • wybrane elementy organizacji i zarządzania,
 • rola informacji w transporcie drogowym,
 • podstawowe informacje o kosztach i cenach w transporcie drogowym oraz ich wpływie na rentowność i istnienie firmy,
 • specjalizacja w przewozach osób.
 • egzaminacyjne testy ćwiczebne z wiedzy specjalistycznej (za dni 14 do 18).
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

Dzień 19 i 20 - Jazda w terenie, pokazy na placu postojowym oraz jazda w warunkach specjalnych.


Kontakt

Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 

ul. Annopol 4B,

pok. 140 - piętro I.

03-236 Warszawa

 

Telefon : pn. - pt. w godzinach 9:00 - 17:00.

695 936 500; 695 936 501

 

e-mail: jmichniak@akademiatp.pl

              akademia@akademiatp.pl

 

Jesteśmy:

 

Członkiem ZMPD od 2005 r.

 

Członkiem Rady Społeczno-Gospodarczej Wydziału Transportu Politechniki Śląskiem w Katowicach.

 

Partnerem biznesowym i członkiem Rady Biznesu Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie

 

Mapa dojazdu