Szkolenie

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA
UZUPEŁNIAJĄCA
(przewozy osób)

Program szkolenia
ZAJĘCIA TEORETYCZNE

Dzień 1 - Komfort podróżowania pasażerów:
 • pojęcie komfortu podróżowania i czynniki na to wpływające,
 • autobus i jego wpływ na komfort podróżowania,
 • przewoźnik i jego wpływ na komfort podróżowania pasażerów,
 • kierowca i jego wpływ na komfort podróżowania pasażerów.
Dzień 2 - Bezpieczeństwo podróżowania pasażerów:
 • informacje ogólne na temat bezpieczeństwa podróżowania,
 • wpływ pojazdu na bezpieczeństwo podróżowania,
 • wpływ kierowcy na bezpieczeństwo podróżowania,
 • wpływ pasażerów na bezpieczeństwo podróżowania,
 • wpływ bagażu na bezpieczeństwo podróżowania,
 • zasady bezpiecznego przewozu dzieci i osób niepełnosprawnych.
Dzień 3 - Umiejętność równomiernego załadunku pasażerów:
 • umiejętność równomiernego załadunku autobusu w komunikacji miejskiej, w przewozach lokalnych i dalekobieżnych,
 • pojęcie stabilności autobusu i pasażerów,
 • sposób załadunku pasażerów, a zachowanie się autobusu na drodze,
 • obowiązki pasażerów (regulaminy podróżowania),
 • prawa pasażerów (nowe przepisy unijne).
Dzień 4 - Przepisy regulujące przewozy osób:
 • zasady zakładania działalności gospodarczej,
 • zasady dopuszczania do zawodu przewoźnika (certyfikat kompetencji zawodowej oraz postanowienia rozporządzenia WE nr 1071/2009),
 • zasady dopuszczania do zawodu zarządzającego transportem,
 • rodzaje przewozów osób (regularne, regularne specjalne, wahadłowe i okazjonalne) i ich przeznaczenie,
 • zasady dopuszczania do krajowego i międzynarodowego przewozu osób (licencje na wykonywanie transportu osób, zaświadczenia na wykonywanie przewozów na potrzeby własne, zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych),
 • nowe zasady dostępu do rynku przewozowego (rozporządzenie WE nr 1073/2009),
 • rozkład jazdy autobusów i jego rola w przewozach regularnych,
 • opłaty administracyjne,
 • honorowanie praw do ulgowych biletów,
 • wybrane elementy prawa przewozowego,
 • umowy międzynarodowe w przewozach osób (konwencje wiedeńskie, umowy ekologiczne, umowa INTERBUS, konwencja AETR),
 • warunki wykonywania zawodu kierowcy,
 • obowiązki i odpowiedzialność kierowcy z tytułu prawa transportowego i przewozowego,
 • zasady wykonywania kontroli drogowych w przewozach osób,
Dzień 5 - Uwarunkowania ekonomiczne transportu drogowego osób:
 • formy działalności przedsiębiorstw przewozu osób,
 • wybrane elementy organizacji i zarządzania,
 • rola informacji w transporcie drogowym,
 • podstawowe informacje o kosztach i cenach w transporcie drogowym oraz ich wpływie na rentowność i istnienie firmy,
 • specjalizacja w przewozach osób.
 • egzaminacyjne testy ćwiczebne z wiedzy specjalistycznej (za dni 14 do 18).
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

Dzień 6 - Jazda w terenie, pokazy na placu postojowym oraz jazda w warunkach specjalnych.


Kontakt

Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 

ul. Annopol 4B,

pok. 140 - piętro I.

03-236 Warszawa

 

Telefon : pn. - pt. w godzinach 9:00 - 17:00.

695 936 500; 695 936 501

 

e-mail: jmichniak@akademiatp.pl

              akademia@akademiatp.pl

 

Jesteśmy:

 

Członkiem ZMPD od 2005 r.

 

Członkiem Rady Społeczno-Gospodarczej Wydziału Transportu Politechniki Śląskiem w Katowicach.

 

Partnerem biznesowym i członkiem Rady Biznesu Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie

 

Mapa dojazdu