Szkolenie

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA
(przewozy osób)

Skrócony opis

Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy każdy kierowca przystępujący po raz pierwszy do zawodu musi ukończyć szkolenie kwalifikacyjne obejmujące 140 godzin szkolenia, w tym 10 godzin szkolenia praktycznego. Stanowi ono podstawę do dokonania w prawie jazdy pierwszego wpisu o uprawnieniach do wykonywania zawodu kierowcy w przewozie osób.

Niniejsze szkolenie realizowane jest zgodnie z podanymi wyżej przepisami.

Szkolenie kończy się państwowym egzaminem testowym przed komisją powołaną przez wojewodę. Egzamin składa się z 2 testów egzaminacyjnych:

  • Testu podstawowego (wspólnego dla przewozu osób lub rzeczy), zawierającego 20 pytań. Każde pytanie ma 3 odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa. Aby zaliczyć test należy prawidłowo odpowiedzieć na 80% pytań (16 prawidłowych odpowiedzi).
  • Testu specjalistycznego (innego dla przewozu osób i przewozu rzeczy) zawierającego 10 pytań, z których każde również zawiera 3 odpowiedzi z jedną prawidłową. Aby go zaliczyć należy prawidłowo odpowiedzieć na 50% pytań (5 prawidłowych odpowiedzi).

Aby zaliczyć egzamin należy zaliczyć pozytywnie oba testy.

Program szkolenia (zobacz).

Szkolenia w systemie tradycyjnym

Szkolenie w systemie tradycyjnym odbywa się na sali szkoleniowej w wyznaczonym terminie. Zajęcia prowadzi wykładowca wykorzystując prezentacje multimedialne (slajdy, wykład, dyskusja).

Czas trwania szkolenia:20 dni (140 godzin).

Materiały szkoleniowe: książka "Przewozy osób i rzeczy - podręcznik kierowcy".

Cena szkolenia: 3.300 PLN (Vat zwolniony).

Szkolenia grupowe z firm transportowych: cena i termin negocjowane.

Terminy i zapisy: Bieżący miesiąc / Następny miesiąc / Do końca roku.

Zapytanie o szkolenie: Wyślij emailem prośbę o kontakt w sprawie szkolenia

Zapytanie o szkolenie grupowe: Wyślij zapytanie przy użyciu formularza

Szkolenie w systemie internetowym

Szkolenie w systemie internetowym osoba szkolona odbywa w ośrodku szkolenia z wykorzystaniem komputera z głośnikami. Otrzymuje ona swój kod użytkownika (login) i hasło dostępu (hasło). W ramach szkolenia zapewniono dostęp do:

  • prezentacji multimedialnych (slajdów z wiedzą tekstową, graficzną, filmami i wykładem w formie podkładu głosowego),
  • losowania i rozwiązywania testów sprawdzających nabytą wiedzę do egzaminu (baza pytań, ilość losowań testów i ich rozwiązywania dowolna, każdy rozwiązany test daje możliwość porównania odpowiedzi osoby uczącej się z odpowiedziami prawidłowymi - pokazane są wszystkie błędy w rozwiązanym teście),
  • bazy wiedzy (przepisów prawa, interpretacji do przepisów, innych informacji transportowych, podręczników elektronicznych),
  • komunikatora dającego możliwość komunikowania się z wykładowcą internetowym i zadawania mu pytań,
  • forum, na którym można prowadzić dyskusje na zadany temat,
  • czatu, na którym w trybie bezpośrednim można zadawać pytania wykładowcy.

Wymagania: komputer, dostęp do Internetu, głośniki przy komputerze (do słuchania wykładu), podstawowa znajomość obsługi komputera.

Czas trwania szkolenia: 20 dni (140 godzin).

Czas dostępu do szkolenia: od dnia rozpoczęcia szkolenia do daty zaliczenia egzaminu przez komisją wojewody.
Materiały szkoleniowe: książka "Przewozy osób i rzeczy - podręcznik kierowcy".

Cena szkolenia: 3.300 PLN (Vat zwolniony).

Terminy i zapisy: Zapisz się na szkolenie.

Zapytanie o szkolenie: Wyślij emailem prośbę o kontakt w sprawie szkolenia

Zapytanie o szkolenie grupowe: Wyślij zapytanie przy użyciu formularza


Kontakt

Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 

ul. Annopol 4B,

pok. 140 - piętro I.

03-236 Warszawa

 

Telefon : pn. - pt. w godzinach 9:00 - 17:00.

695 936 500; 695 936 501

 

e-mail:   glesinska@akademiatp.pl

              akademia@akademiatp.pl

 

Jesteśmy:

 

Członkiem ZMPD od 2005 r.

 

 

 

Mapa dojazdu