Szkolenia prowadzimy przy wykorzystaniu trzech technik i dwóch metod:
     TECHNIKI SZKOLENIA:       METODY SZKOLENIA:
 1. Szkolenia tradycyjne.
 2. Szkolenia internetowe.
 3. Porównanie szkoleń tradycyjnych
  i internetowych.
 4. Szkolenia mieszane.
 1. Szkolenia indywidualne.
 2. Szkolenia grupowe.

SZKOLENIA TRADYCYJNE (Powrót)

Szkolenie metodą tradycyjną odbywa się w ustalonych terminach na sali szkoleniowej, a zajęcia są prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń przez wykładowcę. Wymagana jest obecność uczestnika na sali szkoleniowej, a w niektórych rodzajach szkoleń obowiązkowych również egzamin państwowy. W szkoleniach wykorzystywane są opracowane przez nas prezentacje multimedialne zawierające informacje tekstowe, graficzne, animacyjne i filmowe. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowa w formie podręczników wydawanych przez Akademię. Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia lub określone, wymagane przepisami prawa, świadectwo ukończenia szkolenia.

SZKOLENIA INTERNETOWE (E-learning) (Powrót)

Co to jest szkolenie internetowe (e-learning)?

Jest to technika szkolenia wykorzystująca wszelkie dostępne media elektroniczne, w tym przede wszystkim Internet. E-learning jest nauczaniem, w którym stroną przekazującą wiedzę i egzaminującą jest komputer, dlatego tę formę nauki nazywa się "distance learning" (uczeniem na odległość), w którym jest brak fizycznego kontaktu z nauczycielem. Wyższość elearningu nad innymi metodami polega na przeniesieniu środka ciężkości w nauczaniu z nauczyciela na uczącego się pracownika.
Ponadto e-learning umożliwia nam samodzielne wybranie preferowanego formatu dostarczania wiedzy i tempa jej przekazywania.
Czy e-learning jest uważany za lepszą technikę uczenia od standardowych wykładów?

Praktyka pokazuje, ze wiele firm, instytucji oraz szkół coraz częściej wprowadza kształcenie oparte na technologiach internetowych i nie jest to przypadek, ale świadomość większych możliwości, jakie daje kształcenie internetowe.

Co oferujemy w ramach szkoleń elearningowych?

Prowadzimy własną internetową platformę szkoleniową zawierającą różne szkolenia przygotowane w formie zdalnych wykładów.

Każde szkolenie:

 • przygotowane jest w formie prezentacji tekstowo-fotograficznej, animacyjnej
  i filmowej,
 • pod każdym slajdem prezentacji podłożony jest głosowy wykład lektora-wykładowcy (dlatego wymagane są głośniki przy komputerze).

Osoba szkolona:

 • może się szkolić siedząc we własnym domu, w pracy lub w dowolnym innym miejscu, w którym zapewniony jest dostęp do Internetu.,
 • rozpocząć szkolenie w czasie ustalonym przez siebie,
 • szkolić się w swoim indywidualnym trybie w dowolnej porze doby i przez dowolnie długi czas wramach czasu dostępu do platformy internetowej.

W ramach szkolenia osoba szkolona ma dodatkowo dostęp do:

 • własnego internetowego kalendarza - notatnika,
 • komunikowania się z wykładowcą i każdą osobą szkoloną za pomocą wewnętrznej poczty elektronicznej (komunikatora),
 • zadawania pytań i wymiany informacji i opinii na wewnętrznym forum dyskusyjnym,
 • bezpośredniej rozmowie internetowej (w formie czatu) z wykładowcą i pozostałymi uczestnikami szkolenia,
 • materiałów szkoleniowych dołączanych do każdego szkolenia,
 • bogatej transportowej (i nie tylko) bazy wiedzy umieszczonej na platformie szkoleniowej zawierającej interpretacje przepisów, rzadko publikowane przepisy, wyjaśnienia określonych problemów oraz zapytań ze strony uczestników szkoleń
  i udzielonych przez specjalistów odpowiedzi,
 • korzystania z losowanych z baz pytań quizowych testów sprawdzających stopień opanowania wiedzy na szkoleniu wraz z prezentacją błędnych wyników,
 • słowników językowych i ortograficznych,
 • bieżących wiadomości (aktualności) podawanych przez Akademię Transportu
  i Przedsiębiorczości dotyczących szkoleń i przepisów.

Porównanie szkoleń tradycyjnych i internetowych (Powrót)

Czynnik porównawczy Szkolenie tradycyjne Szkolenie internetowe
Kontakt z wykładowcą
i uczestnikami szkolenia
osobisty zdalny
(komunikator, czast, forum)
Przyzwyczajenia metoda dobrze znana obawa przed nowością
Nowoczesność przestarzałe metody szkolenia możliwość korzystania
z najnowocześniejszych technik szkolenia
(nieograniczny dostęp do przygotowanej wiedzy złozonej ze prezentacji graficzno-tekstowych, zdalnego wykładu, animacji, filmów, zadań, testów sprawdzających i bazy wiedzy)
Wymagania żadne znajomość podstawowej obsługi komputera
Dyskusja raczej ograniczona
(obawa przez uczestnikami szkolenia)
swobodna
(brak obawy - brak bezpośredniego kontaktu
z uczestniami szkolenia)
Wiedza ograniczona
(ograniczony czas szkolenia,dużo traconego czasu na szkoleniu)
pełna
(100% czasu
wykorzystanego na szkolenie)
Jednolitość przekazu wiedzy zmienna
(zależna od wykładowcy)
niezmienna
(taka samym w każdym szkoleniu)
Uzupełniająca wiedza brak dostępna
(prawo, interpretacje prawa, dokumenty, książki elektroniczne, encyklopedie, słowniki, dodatkowe prezentacje, filmy itp.)
Skuteczność nauczania psychologicznie niska
(tylko pierwsze 1,5 godziny nauka jest skuteczna -potem mózg jest znużony i nie przyjmuje nowej wiedzy)
wysoka
(możliwość szkolenia
w krótkich odcinkach czasu
Sprawdzalność skuteczności szkolenia  wątpliwa,
rzadko stosowana
możliwa w każdym szkoleniu
(test elektroniczny)
Formy szkoleń zawsze grupowe indywidualne
Możliwość wyboru zakresu tematycznego szkolenia  niemożliwa
(cała grupa uczy się tej samej wiedzy)
możliwa
(każdy uczestnik szkolenia może mieć do siebie dostosowany zakres wiedzy)
Termin szkolenia sztywny, narzucony
dla całej grupy
dostosowany do dyspozycyjności osoby szkolonej
(sama decyduje kiedy i jak długo będzie sie uczyć)
Szkolenie a praca dezorganizacja pracy
(każde szkolenie powoduje z zasady oderwanie od pracy)
brak dezorganizacji pracy
(możliwość szkolenia w domu poza godzinami pracy)
Cena i koszty szkolenia  wysokie
(koszty wykładowcy, sali szkoleniowej, zakwaterowania, wyżywienia, obsługi szkolenia, oderwania od pracy, traconego czasu itp.)
 niskie
(eliminacja większości kosztów umożliwia obniżenie ceny szkolenia)
Skala szkoleń pojedyncze osoby z firmy
(szkolenia drogie, a jeżeli tanie to o niskiej jakości)
szkolenia masowe i tanie
(wiele osób z firmy)
Obszar szkoleń

wąski, bardziej ogólny
(odpowiadający grupie, a nie pojedynczemu człowiekowi)

indwidualny tok szkoleń
(ze względu na niskie koszty możliwość tworzenia i udostepniania szkoleń wg potrzeb i dowolnym stopniu szczegółowości)
Czasokres szkoleń co najmniej jednodniowe

zawsze opłacalne o czasie dowolnym (nawet 2-3-godzinnym dla jedjej osoby szkolonej),

możliwość tworzenia szkoleń o bardzo dużej specjalizacji

Aktualizacja materiału szkoleniowego

utrudniona

(z reguły opóźniona)

łatwość prowadzenia aktualizacji na bieżąco

Szkolenie
"na zawołanie"
niemożliwe
(brak możliwości zebrania grupy)

 możliwe w kazdej sytuacji dla każdej osoby
(w dowolnym miejscu,
w dowolnym czasie, przez dowolny czas, na dowolny temat i tanio (indywidualny tok szkolenia),

mośliwość składania modułów na szkolenie, jak klocków lego.

Aktualizacja własnej wiedzy ograniczona
(ze względu na wysokie koszty)

możliwa
(ze względu na niskie koszty
i łatwy dostep do szkoleń)

SZKOLENIA MIESZANE (Powrót)

Technika szkoleń mieszanych prowadzona jest tylko w szkoleniach grupowych wielodniowych.

Szkolenia mieszane są połączeniem szkoleń tradycyjnych i internetowych. Na początku szkolenia wykładowca spotyka się z osobami szkolonymi na sali i omawia cel i zasady szkolenia oraz najważniejsze elementy wiedzy szkoleniowej. Dalej następuje szkolenie w formie internetowej. Na zakończenie szkolenia ponownie następuje spotkanie z wykładowcą, gdzie prowadzona jest dyskusja na temat szkolenia, udzielane sa odpowiedzi i wyjaśnienia problematyki omawianej w szkoleniu, a na zakończenie następuje podsumowanie szkolenia i rozdanie certyfikatów ukończenia szkolenia.

SZKOLENIA INDYWIDUALNE  (Powrót)

Większość szkoleń internetowych są szkoleniami indywidualnymi, w których każdy uczestnik szkolenia prowadzony jest trybem niezależnym od innych uczestników szkolenia. Oznacza to, że może szkolić się w dowolnym czasie i w dowolnym tempie, czyli w tym samym czasie niekoniecznie uczesnicy szkolenia muszą uczyć się tej samej wiedzy. Osoba szkolona w trybie indywidualnym otrzymuje swój kod i hasło dostępu do danego szkolenia na platformie szkoleniowej na okres czasu ustalony indywidualnie między uczestnikiem szkolenia, a Akademią. W ramch tego czasu uczestnik szkolenia sam decyduje kiedy i jak często będzie się szkolił i kontaktował przez platformę szkoleniową ze zdalnym wykładowcą.

SZKOLENIA GRUPOWE  (Powrót) 

Szkolenia grupowe prowadzone sa najczęściej dla firm. Mogą być prowadzone w formie tradycyjknej lub w formie internetowej. Stosujemy dwa rodzaje szkoleń internetowych:

 1. Szkolenia grupowo-indywidualne. Taką metodę szkolenia preferujemy dla grub osób złożonych z członków kadry kierowniczej i pracowników umysłowych, czyli osób, które na co dzień posługują się komputerem. W ramach zgłoszonej przez fimę grupy osób do przeszkolenia każdy członek grupy otrzymuje własny kod użytkownika i własne hasło dostępu i szkoli się w taki sam sposób, jak w szkoleniu indywidualnym (z dowolnego miejsca, w którym jest dostęp do Internetu i w dowolnym czasie w ramach okresu dostępu do internetowej platformy szkoleniowej). Członkowie grupy mają możliwosć komunikowania się za pośrednictwem platformy szkoleniowej z wykładowcą i między sobą. 
 2. Szkolenia wielogrupowe. Jest to metoda szkolenia za pomocą internetu dla grupy znajdującej się na sali szkoleniowej. Taką metodę szkolenia preferujemy dla grup pracowniczych mało pracujacych na komputerze oraz grup pracowniczych, których zebranie w jednym czasie w całości nie jest możliwe. Przykładem są kierowcy, którzy z racji zawodu pracują poza firmą i ich zebranie w całości w jednym dniu nie jest osiągalne, a poza tym trudno ich oderwać od pracy bez szkody dla firmy. W ramach tej metody szkolenia firma otrzymuje od Akademii na okreslony czas jeden kod i jedno hasło dostępu. Wyznaczona przez kierownictwo firmy osoba, korzysta z komputera podłączonego do Internetu, zlokalizowanego na sali szkoleniowej (np. świetlicy) oraz rzutnika multimedialnego i dwóch głośników do komputera. Obraz programu szkoleniowego wywołany na ekran komputera jest jednocześnie wyświetlany z rzutnika na ścianę, a z głośników słychać wykład lektora-wykładowcy. Osoba obsługująca komputer zbiera na salę dowolne liczebnie grupy szkoleniowe (np. kierowców), uruchamia im szkolenie, a uczestnicy oglądają prezentowany multimedialny materiał szkoleniowy i słuchają zdalnego lektora. W ramach dostępu do platformy szkoleniowej szkolonych moze byc wiele grup pracowników. Każda z tych grup może być szkolona wieloetapowo, co znacznie ułatwia organizację i odbycie szkolenia. Oznacza to, że dana grupa niekonieczne całe szkolenie musi zaliczyć w jednym posiedzeniu - zamiast jednorazowego szkolenia przez np. 8 godzin można zastosować 4 szkolena cząstkowe po 2 godziny, a każde z nich może być odbyte w innym dniu. Cząstkowe szkolenia można stosować po skończonym dniu pracy, a więc bez uszczerbku dla firmy.

Kontakt

Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 

ul. Annopol 4B,

pok. 140 - piętro I.

03-236 Warszawa

 

Telefon : pn. - pt. w godzinach 9:00 - 17:00.

695 936 500; 695 936 501

 

e-mail: jmichniak@akademiatp.pl

              akademia@akademiatp.pl

 

Jesteśmy:

 

Członkiem ZMPD od 2005 r.

 

Członkiem Rady Społeczno-Gospodarczej Wydziału Transportu Politechniki Śląskiem w Katowicach.

 

Partnerem biznesowym i członkiem Rady Biznesu Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie

 

Mapa dojazdu