Nadzór nad wydanymi certyfikatami

Każda osoba, która poddała się procesowi certyfikacji kompetencji zawodowych w Akademii Transportu i Przedsiębiorczości i otrzymała certyfikat, musi podpisać umowę nadzoru nad wydanym certyfikatem przez ustalony okres czasu (najczęściej 3 lat).

 

W okresie ważności certyfikatu jego właściciel zobowiązany jest do:

  1. przestrzegania umowy nadzoru nad certyfikatem,
  2. wykorzystywania certyfikatu zgodnie z jego przeznaczeniem,
  3. podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych,
  4. wystąpienia o przedłużenie ważności certyfikatu (jeżeli zamierza przedłużyć tę ważność).

Aby ułatwić właścicielom certyfikatów kompetencji zawodowych podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych wydawca certyfikau (ATP) udostępnia im własną platformę internetową (za podaniem loginuu i hasła) z dostępem do:

  1. bazy wiedzy zawierającej wymagane przepisy prawa, interpretacje do tych przepisów, orz inne informacje dotyczące wiedzy związanej z posiadanym certyfikatem,
  2. elektronicznych podręczników, broszur i innych periodyków obejmujących wiedzę i umiejętności potwierdzone certyfikatem,
  3. niektórych szkoleń bezpłatnych udostępnionych na internetowej platformie szkoleniowej w wersji e-learning,
  4. szkoleń płatnych, umożliwiających podnoszenie kwalifikacji w oresie trwania ważności certyfikatu, z bonifikatą 50%,
  5. porad telefonicznych w zakresie wiedzy objętej certyfikatem.

Jednocześnie w ramach prowadzenia czynności nadzorczych nad certyfikatem Akademia ma prawo przeprowadzenia kontroli jego wykorzystania ze skutkami zawartymi w umowie o nadzorze nad certyfikatem.

 

Zobacz:

  1. Treść umowy nadzoru nad certyfikatem (pobierz plik PDF)