Znajdujesz się w: ATP O nas1 Nasz potencjał

Wpisy do rejestrów.


 

Certyfikaty kompetencji zawodowych przewoźników drogowych w przewozach krajowych i międzynarodowyc.


 

Międzynarodowe certyfikaty IRU (Międzynarodowej Unii Transportu).


 

 

Certyfikaty audytorów wiodących ISO 9000:2000.


 

Certyfikaty DGSA (doradców d/s przewozów materiałów niebezpiecznych).


 

Certyfikaty ekologiczne trenera (ECO-Driving) z zakresie ekologicznego prowadzenia pojazdów.


 

Certyfikaty SIEMENS w zakresie tachografów cyfrowyc.


 

Certyfikaty oceny ryzyka zawodowego BHP.


 

 

Inne uprawnienia.