Znajdujesz się w: ATP O nas

W ciągu ponad 6 letnij działalności rozwijamy i doskonalimy nasze umiejetności oraz zdobywamy doświadczenie poprzez czynny udział w środowisku transportowym obejmujacy:

 

Szkolenia rynkowe

Prowadzimy zestaw szkoleń specjalistycznych w transporcie drogowym takich jak "Podnoszenie kwalifikacji kierowców zawodowych", "Czas pracy kierowców", "Tachografy analogowe", "Tachografy cyfrowe" "Zasady prawidłowego załadunku pojazdów", "Odpowiedzialność przewoźnika w transporcie drogowym", "Przewozy towarów niebezpiecznych" (dla nadzoru), "Certyfikacja kompetencji zawodowych przewoźników", "Karnet TIR" i inne.

Dotychczas wyszkoliliśmy ponad 250 osób w roku 2005, ponad 2000 osób w roku 2006 i ponad 2600 osób w roku 2007.

 

Szkolenia finansowane przez Unię Europejską

Dotychczas uczestniczyliśmy w organizacji i realizacji dwóch programów szkoleniowych finansowanych przez Unię Europejską:

1. Program: Szkolenie dla kadry zarządzającej MŚP w sektorze transportu drogowego.
Szkolenie było prowadzone przez Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie i współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Realizowane było pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Tematyka szkolenia: prowadzenie działąlności gospodarczej w transporcie drogowym (licencje, zezwolenia, zaświadczenia, rozkłady jazdy, obowiązki przewoźnika, uprawnienia organów kontrolnych, zasady sporządzania wniosków o zezwolenia na przewozy regularne osób), przewozy osób i rzeczy w transporcie drogowym (umowy przewozu w transporcie krajowym i międzynarodowym, przewozy specjalistyczne), przepisy socjalne w transporcie drogowym (czas pracy, tachografy), prowadzenie działalności przewozowej na obszarze Unii Europejskiej (zasady kabotażu, unijny podatek VAT i zasady jego odzyskiwania).
Okres trwania projektu: II.2006 do II.2008. W tym okresie zrealizowano 26 3-dniowych szkoleń w różnych regionach kraju i przezkolono ponad 500 osób (przewoźników i spedytorów).
Udział Akademii: przygotowanie programów szkoleniowych oraz prowadzenie części wykładów.

2. Projekt: Wysoka jakość gwarancją rozwoju firmy.
Szkolenie prowadzone przez Spółdzielnię Pracy "OŚWIATA" w Katowicach i współfinansowane z funduszów Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 (SPO-RZL) - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki" - działanie 2.3 schemat "a" - doskonalenie umiejętności kwalifikacji kadr.
Tematyka szkoleń: W ramach projektu Akademia prowadziła 3 rodzaje szkooleń:

- Czas pracy kierowcó wg norm europejskich (szkolenie 1-dniowe),

- Nowe technologie w rejestrze pracy kierowców (szkolenie 1-dniowe),

- Logistyka załadunku i wyładunku towarów (szkolenie 1-dniowe).

W okresie 2006 i 2007 r. przeszkolono ponad 1180 osób (przewoźników i kierowców).

Udział Akademii: opracowanie programów szkoleniowych, prowadzenie wykładów, organizacja szkoleń. 

Zobacz list referencyjny naszej pomocy i udziału w organizacji projektu: 


 

Informatyka

Wspólnie z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie zrealizowaliśmy system centralny "Ogólnopolska informacja dla pasażerów o komunikacji autobusowej". W systemie pracuje ponad 500 przewoźników. Obecnie trwają prace związane z wdrażaniem systemu w organach samorządu terytorialnego.

 

Wydawnictwa

Dotychczas napisaliśmy i wydaliśmy 8 pozycji książkowych o tematyce transportowej:

- Książka aktywności zawodowej kierowców (wydanie - 2004 r.),

- Czas pracy kierowców (dwukrotne wydanie 2005 r. i 2007 r.),

- Podręcznik kierowcy zawodowego (dwukrotne wydanie 2006 r. i 2007 r.),

- Zasady prawidłowego załadunku pojazdów (wydanie 2006 r.),

- Tachografy cyfrowe (wydanie 2006 r.)

- Interpretacja prawa transportowego (zeszyt 1) (wydanie 2007 r.),

- Certyfikacja przewoźników drogowych (wydanie 2008 r.)

- Tachografy analogowe (wydanie 2008 r.).

Ponadto prowadzimy własny biuletyn informacyjny.

 

Prace opiniotwórcze i analizy

Na zlecenie firm produkcyjnych, spedycyjnych i transportowych wykonaliśmy kilkanaście analiz dotyczących harmonogramów czasu pracy kierowców, systemó wynagradzania kierowców i metod załądunku pojazdów i mocowania ładunków oraz audytów sprawdzających dokumetację w firmach transportowych.

 

Udział w środowisku zawodowym

Czynnie uczestniczymy w życiu środowisjka transportowego. Jesteśmy członkiem Zrzeszenia Międzynarowych Przewoźników Drogowych oraz Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji. W roku 2007 byliśmy współzałożycielami Stowarzyszenia Wspioerania Transportu i Drogownictwa w Łodzi.  Przygotowaliśmy i wygłosiliśmy referaty na kilku seminariach i konferencjach. Współpracujemy z wieloma przewoźnikami i spedytorami oraz firmami obsługujących przewoźników.