CERTYFIKACJA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH w ramach określonego zawodu
(Certyfikacja cząstkowa - Select Competences)

Opis standardu i procedury certyfikacyjnej ATP

Strona w opracowaniu - Zobacz później - PRZEPRASZAMY !!!

 

Cząstkowy standard certyfikacyjny ATP (ATP Select Competences) został opracowany dla osób pragnących podwyższyć, rozszerzyć lub uaktualnić swoje dotychczasowe kompetencje zawodowe w określonym zawodzie. Nie dotyczą one zawodu tylko czynności wykonywane w danym zawodzie. Przykładowo, gdy zawodem jest kierowca, to czynnością certyfikowaną w tym zawodzie może być obsługa tachografu, umiejętność obsługi klientów, umiejętność obsługi niepełnosprawnych pasażerów itp.

Certyfikat cząstkowy ATP jest potwierdzeniem podnoszenia kompetencji w danycm zawodzie i może być argumentem w awansie zawodowym.

 

PROCEDURA CERTYFIKACJI KOMPETENCJI ZAWODOWYCH (CERTYFIKACJI CZĄSTKOWEJ)

 

Aby uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych ATP osoba poddająca sie tej procedurze jest zobowiązana:

 1. Złożyć wniosek o przeprowadzenie procedury cząstkowej certyfikacji (zobacz).
   
 2. Odbyć szkolenie w zakresie tematycznych podanym w wybranym programie wzorcowym (zobacz).
   
 3. Poddać się procedurze egzaminacyjnej i zaliczyć egzamin (zobacz).
   
 4. o programie podanym w Standard VCC umożliwia nabycie kompetencji cząstkowych – Select Competences.

Wniosek o przeprowadzenie certyfikacji kompetencji zawodowych

 

Szkolenie podnoszące kompetencje zawodowe

 1. Jest prowadzone przez Partnera Szkolącego ATP wg wzorcowego programu Akademii lub własnego programu Partnera zatwierdzonego przez Akademię.
 2. Czas trwania szkolenia - podany jest w wzorcowym programie szkolenia danej czynności zawodowej.
 3. Szkolenie może być prowadzone w formie tradycyjnej, internetowej (e-learning) lub mieszanej.
   
 4. Proces szkolenia jest zalecany, ale nie jest obowiązkowy. Osoba poddająca się certyfikacji kmpetencji zawodowych może przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego bez odbywania szkolenia.

Egzamin certyfikacyjny

 1. Prowadzony jest przez Partnera Egzaminacyjnego ATP.
   
 2. Składa się z dwóch części - egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego.
   
 3. Egzamin teoretyczny odbywa sie w formie testowej, z testami jednokrotnego wyboru zawierającymi co najmniej 30 pytań (zależnie od rodzaju certyfikowanej czynności).
   
 4. Czas trwania egzaminu teoretycznego - ilość pytań x 2 minuty na pytanie.
   
 5. Egzamin teoretyczny może być w formie testów papierowych lub w trybie on-line w formie testu komputerowego umieszczonego na platformie szkoleniowo-egzaminacyjnej Akademii.
   
 6. Egzamin praktyczny polegający na wykonaniu zadania praktycznego przed komisją egzaminacyjną. Rodzaj zadania zależy od certyfikowanej czynności kwalifikacyjnej.
   
 7. Czas trwania egzaminu praktycznego - 60 do 90 minut zależnie od rodzaju certyfikowanej czynności.