CERTYFIKACJA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
(Certyfikacja pełna - New Competences)

Opis standardu i procedury certyfikacyjnej ATP

Strona w opracowaniu - Zapraszamy później - PRZEPRASZAMY !!!