W S P Ó Ł P R A C A - P a r t n e r z y   E d u k a c y j n i

 

Partnerem Edukacyjnym ATP może zostać każdy podmiot prowadzący działalność szkoleniową po spełnieniu warunków i przejściu procedury akredytacyjnej standardu ATP.
Podmiot posiadający status Partnera Edukacyjnego ATP musi prowadzić proces kształcenia zgodnie ze standardem ATP, co oznacza, że:

 1. szkolenia może prowadzić w oparciu o materiały szkoleniowe opracowane przez Akademię,
 2. szkolenia może prowadzić w oparciu o materiały własne, ale certyfikowane przez Akademię (patrz Akredytacja materiałów),
 3. musi zapewnić kadrę dydaktyczną własną certyfikowaną przez Akademię (patrz „Współpraca – Wykładowcy i trenerzy”),
 4. może korzystać z usług kadry certyfikowanej, wskazanej przez Akademię, posiadającej uprawnienia do kształcenia w danym zawodzie.

Po odbyciu procesu akredytacji, Partner Edukacyjny otrzymuje certyfikat wraz z wykazem szkoleń zawodowych, jakie może prowadzić. Może we własnym zakresie prowadzić działania marketingowe naboru:

 1. kandydatów do procesu certyfikacji zawodu (nowej, pełnej kwalifikacji zawodowej),
 2. kandydatów do procesu certyfikacji kompetencji zawodowych (podnoszenia posiadanych kwalifikacji),

oraz naboru celem poddania akredytacji wg standardu ATP:

 1. wykładowców i trenerów zajęć praktycznych,
 2. ekspertów branżowych.

Partner Edukacyjny ponosi koszty akredytacji swoich kandydatów i stanowić oni będą jego kadrę szkoleniową.

 

Aby zostać Partnerem Edukacyjnym ATP należy:

 1. Przesłać wypełniony formularz zgłoszenia do akredytacji (pobierz formularz).
 2. Wpłacić na konto bankowe Akademii określoną opłatę akredytacyjną zgodną z cennikiem opłat.
 3. Przedstawić akredytowanych wykładowców i trenerów (przynajmniej jednego w każdym certyfikowanym zawodzie lub kompetencji zawodowej) (pobierz formularz zgłoszenia, formularz oświadczenia) lub zgłosić swoich wykładowców i trenerów do akredytacji (pobierz formularz).
 4. Podpisać i przesłać umowę nadzoru nad certyfikatem (pobierz umowę).
 5. Otrzymać certyfikat akredytacji Partnera Edukacyjnego ATP.

Wypełnione i podpisane dokumenty można przesłać:

 1. w formie papierowej pocztą na adres Akademii lub,
 2. w formie papierowej faksem na numer 22 676 21 29 lub
 3. w formie elektronicznej na adres email akademia@akademiatp.pl (pod warunkiem podpisania ich certyfikowanym podpisem elektronicznym).

Więcej informacji udziela - Bogusław Madej (tel. 695 936 501).