Znajdujesz się w: ATP O nas

 

WYKSZTAŁCENIE: wyższe techniczne
1. Politechnika Warszawska, Warszawa, Wydział Transportu (studia stacjonarne).
Dyplom mgr inż. Transportu, specjalność Organizacja i Technika Transportu Samochodowego.
1994-2000  mgr inż 
2.

Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Mechaniczny.

Studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i rzeczoznastwa samochodowego.

2007-2008   

 

INNE UPRAWNIENIA:
1. Kurs w zakresie transportu, obrotu i magazynowania materiałów niebezpiecznych. 2000 
2. Świadectwo DGSA - doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych. 2003, 2008
3. Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników (krajowy i międzynarodowy CPC) 2004
4. Dyplom IRU w zakresie Międzynarodowym Przewozie Rzeczy i Osób 2004
5. Świadectwo audytora wewnętrznego. 2005

 

Więcej [+]

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ:
1. 1998-1999 EUROAD Sp. z o.o., Oddział w Warszawie. Spedytor
2. 1999-2007 Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Specjalista d.s. kontroli jakości
3. Od 2008 Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego Specjalista do spraw organizacyjno-technicznych

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

W latach 1998-2009:

1. Uczestnik zespołu wdrażającego w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego centralny system egzaminowania kandydatów na kierujących (na prawo jazdy) – ITS 2000-2003
2. Prowadzenie i nadzorowanie egzaminacyjnej bazy pytań dla kierowców na przwo jazdy oraz przy przewozie towarów niebezpiecznych.
3. Uczestnik zespołu przygotowania w Polsce certyfikacji przewoźników drogowych oraz uczestnik komisji egzaminowania kandydatów na przewoźników drogowych.

 

UMIEJĘTNOŚCI:
1. Umiejętność przygotowywania programów szkolenia i materiałów prezentacyjnych niezbędnych podczas wykładu.
2. Praktyka w prowadzeniu szkoleń i wykładów.
3. Umiejętność organizacji pracy i zarządzania ludźmi w grupach.
4. Umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym i medialnym i podstawowymi aplikacjami (Microsoft WORD, Excel, Power Point, poczta elektroniczna, aplikacje internetowe, programy graficzne COREL itp.).

 

WDROŻENIA:
  Tytuł Rok
1. Ogólnopolski system egzaminowania kandydatów na kierowców (na prawo jazdy) w Woje­wódz­kich Ośrodkach Ruchu Drogowego – wdrożony we wszystkich wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego w kraju 49); dotychczas system wykorzystano do egzaminowania ponad 7 milionów kandydatów na kierow­ców. 1999-2001
2. Systemy obsługi ośrodków szkolenia kandydatów na kierowców. Zawiera następujące moduły. 1999
3. System obsługi logistyki i spedycji samochodowej. 1999
4. System losowania z centralnej bazy pytań testów egzaminacyjnych i ich drukowania (dla ośrodków szkolenia kierowców w zakresie przewozów materiałów niebezpiecznych). System ten stosuje również Inspekcja Transportu Drogowego do egzaminowania kandydatów na doradców DGSA. 1999
5. Centralna ewidencja świadectw homologacji typów pojazdów – zawiera dane techniczne wszystkich pojazdów homologowanych w Polsce 2000
6. Proces certyfikacji kompetencji zawodowych przewoźników drogowych - dotychczas system wykorzystano do egzaminowania i wydania certyfikatów dla ok. 90 tysięcy przewoźników drogowych w Polsce. 2001-2002

 

WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE:
Lp. Tytuł książki Autorzy

ISBN

Wydawca Rok wydania
1. Przewozy towarów niebezpiecznych ADR 2009-20011

Madej B., Żakowski P.,

Madej R.

978-83-928767-2-4

ATP

2009