U W A G A  ! ! !

Od 1 marca 2020 roku rozpoczął się proces likwidacji Akademii.

Od 1 stycznia 2021 roku nie sprzedaje
i nieudostępnia żadnych szkoleń.


 


Program szkolenia: Czas pracy kierowcy.

 

Struktura polskich i unijnych przepisów w zakresie czasu pracy.

  • Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r.

 

Czas prowadzenia pojazdu (normy nieprzerwanego, dobowego, tygodniowego i dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu)      

  • Przerwy w prowadzeniu pojazdu (normy i zasady podziału).

  • Odpoczynek kierowców (normy dobowe dla załogi jedno- i dwuosobowej, zasady podziału odpoczynku w transporcie lądowym i kombinowanym, tygodniowe normy odpoczynku, zasady skracania odpoczynku kierowców).

  • Zwolnienia ze stosowania przepisów.

  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców i jej porównanie z przepisami unijnymi.

 

Czas pracy i jego normy.

  • Systemy czasu pracy.

  • Praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej.

  • Dyżur i czas dyspozycji.

  • Dodatkowe obowiązki pracodawcy wynikające z ustawy.

 

Rozliczanie i kontrola czasu pracy.

 

Analiza harmonogramów pracy kierowców pod kątem obowiązujących przepisów o czasie pracy.

  • Kontrola czasu pracy.

Kontakt

Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 

ul. Annopol 4B,

pok. 140 - piętro I.

03-236 Warszawa

 

Telefon : pn. - pt. w godzinach 9:00 - 17:00.

695 936 500; 695 936 501

 

e-mail:   glesinska@akademiatp.pl

              akademia@akademiatp.pl

 

Jesteśmy:

 

Członkiem ZMPD od 2005 r.

 

 

 

Mapa dojazdu