U W A G A  ! ! !

Od 1 marca 2020 roku rozpoczął się proces likwidacji Akademii.

Od 1 stycznia 2021 roku nie sprzedaje
i nieudostępnia żadnych szkoleń.


 


Szkolenie: Przewozy artykułów żywnościowych.

 

Skrócony opis:

Przewozy artykułów żywnościowym podlegają szczególnym wymaganiom i kontroli ze względu na konieczność zachowania bezpieczeństwa żywności i ochrony jej jakości. Zaniechania tych wymagań jest niebezpieczne dla ludności i może skutkować masowym zatruciami i epidemiami. Dlatego jej przewożenia obliguje wszystkie podmioty mające do czynienia z produkcją, przetwórstwem, dystrybucją i transportem żywności do poddania się tym rygorom, co wiąże się z uzyskiwaniem określonych zezwoleń, certyfikatów, wdrażania określonych systemów oraz prowadzenia ciągłych kontroli wewnętrznych i poddawania się kontrolom zewnętrznym. Niniejsze szkolenie wszystkim osobom pracującym przy żywności, w tym także przewoźnikom i kierowcom przewożących tę żywność, umożliwia zapoznanie się z przepisami i wymaganiami obowiązującymi w dystrybucji i przewozach żywności, w tym również z nałożonymi obowiązkami i odpowiedzialnością.

  Program szkolenia.

 

 

Szkolenia tradycyjne:

Szkolenie w systemie tradycyjnym odbywa się na sali szkoleniowej w wyznaczonym terminie. Zajęcia prowadzi wykładowca wykorzystując prezentacje multimedialne (slajdy, wykład, dyskusja).

 

Cena szkolenia: 450 zł (Vat zwolniony).

Miejsce szkolenia: Warszawa
Czas trwania szkolenia: 1 dzień (7 godzin).
Materiały szkoleniowe: książka "Przewozy artykułów żywnościowych".

 

Terminy i zapisy artykuły żywnościowe tradycyjne

 

 

Szkolenie tradycyjne - dla grup zorganizowanych (min 10 osób).

Prowadzimy również szkolenie grupowe na zamówienie zakładów pracy w terminie ustalonym z klientem. Zajęcia prowadzi wykładowca wykorzystując prezentacje multimedialne (slajdy, wykład, dyskusja).

 

  • Cena szkolenia: do uzgodnienia tel. 695-936-501 lub bmadej@akademiatp.pl
  • Miejsce szkolenia: siedziba Akademii lub klienta.
  • Czas trwania szkolenia: 1 dzień (7 godzin).

 

Szkolenia internetowe (e-learning):

Szkolenie w systemie internetowym osoba szkolona odbywa we własnym domu. Otrzymuje ona swój kod użytkownika (login) i hasło dostępu (hasło).

 

Cena szkolenia: 250 zł (Vat zwolniony).

Czas trwania szkolenia: 7 godzin.
Czas dostępu do szkolenia: 4 dni od od dnia ustalonego z osobą szkoloną.

Wymagania: komputer, dostęp do Internetu, głośniki przy komputerze (do słuchania wykładu), podstawowa znajomość obsługi komputera.
Materiały szkoleniowe: książka "Przewozy artykułów żywnościowych" (zobacz).

Terminy i zapisy artykuły żywnościowe internetowe

W ramach szkolenia zapewniono dostęp do:

  • prezentacji multimedialnych (slajdów z wiedzą tekstową, graficzną, filmami i wykładem w formie podkładu głosowego),
  • losowania i rozwiązywania testów sprawdzających nabytą wiedzę (baza pytań, ilość losowań testów i ich rozwiązywania dowolna, każdy rozwiązany test daje możliwość porównania odpowiedzi osoby uczącej się z odpowiedziami prawidłowymi - pokazane są wszystkie błędy w rozwiązanym teście),
  • bazy wiedzy (przepisów prawa, interpretacji do przepisów, innych informacji transportowych, podręczników elektronicznych),
  • komunikatora dającego możliwość komunikowania się z wykładowcą internetowym i zadawania mu pytań,
  • forum, na którym można prowadzić dyskusje na zadany temat,
  • czatu, na którym w trybie bezpośrednim można zadawać pytania wykładowcy.

 

Zapraszamy do kontaktu. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.

Dział szkoleń.

 


Kontakt

Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 

ul. Annopol 4B,

pok. 140 - piętro I.

03-236 Warszawa

 

Telefon : pn. - pt. w godzinach 9:00 - 17:00.

695 936 500; 695 936 501

 

e-mail:   glesinska@akademiatp.pl

              akademia@akademiatp.pl

 

Jesteśmy:

 

Członkiem ZMPD od 2005 r.

 

 

 

Mapa dojazdu