U W A G A  ! ! !

Od 1 marca 2020 roku rozpoczął się proces likwidacji Akademii.

Od 1 stycznia 2021 roku nie sprzedaje
i nieudostępnia żadnych szkoleń.


 


S z k o l e n i e
PRZEWOZY NIENORMATYWNE
Program szkolenia
 1. Informacje ogólne.
  Struktura unijnych i polskich przepisów dotyczących przewozów nienormatywnych. Podstawowe definicje. Pojęcie przewozu normatywnego i nienormatywnego. Obowiązujące w tym zakresie normy techniczne dotyczące wymiarów, masy całkowitej i nacisków osi pojazdów.
 2. Przykłady przewozów nienormatywnych.
  Prezentacja różnych rodzajów przewozów nienormatywnych i omówienie przekroczeń normatywnych.
 3. Pojazdy nienormatywne.
  Definicja pojazdu nienormatywnego. Sposób załatwiania odstępstwa konstrukcji pojazdu nienormatywnego od warunków technicznych.
 4. Dokumenty.
  Warunki wykonywania przewozu nienormatywnego. Rodzaje zezwoleń na wykonywanie przewozów nienormatywnych oraz procedury ich załatwiania. Warunki przewozu ładunku nienormatywnego narzucane przez organ wydający zezwolenie.
 5. Organizacja przewozu nienormatywnego.
  Omówienie procesu organizacji ładunku nienormatywnego. Czynności poprzedzające proces przewozowy, a w tym rozpoznanie zadania, dobór środka transportu, ustalenie trasy przewozu, załatwienie zezwolenia na przewóz, dobór urządzeń i narzędzi do obsługi procesu oraz technologii za- i wyładunku, dobór mocowań i zabezpieczeń, dobór ekipy załadunkowej i rozładunkowej oraz opracowanie technologii transportu. Przygotowanie załadunku, zasady prawidłowego załadunku pojazdu i procesu mocowania ładunku oraz czynności zdawczo-odbiorcze po załadunku. Przygotowanie wymaganych dokumentów. Przewóz ładunku nienormatywnego i zasady jego pilotowania. Rozładunek ładunku nienormatywnego. Film prezentujący rzeczywisty przewóz ładunku nienormatywnego.
 6. Przewozy nienormatywne w transporcie kombinowanym.
  Definicja transportu kombinowanego. Przykłady przewozów nienormatywnych w transporcie kombinowanym. Film prezentujący przykład rzeczywistego przewozu ładunku nienormatywnego w transporcie kombinowanym.
 7. Kontrola przewozów nienormatywnych.
  Rodzaje podmiotów uprawnionych do kontroli drogowej przewozów kombinowanych. Omówienie przykładów rzeczywistych kontroli. Rodzaje i wielkość kar za brak przestrzegania przepisów dotyczących przewozów nienormatywnych.


Kontakt

Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 

ul. Annopol 4B,

pok. 140 - piętro I.

03-236 Warszawa

 

Telefon : pn. - pt. w godzinach 9:00 - 17:00.

695 936 500; 695 936 501

 

e-mail:   glesinska@akademiatp.pl

              akademia@akademiatp.pl

 

Jesteśmy:

 

Członkiem ZMPD od 2005 r.

 

 

 

Mapa dojazdu