U W A G A  ! ! !

Od 1 marca 2020 roku rozpoczął się proces likwidacji Akademii.

Od 1 stycznia 2021 roku nie sprzedaje
i nieudostępnia żadnych szkoleń.


 


Program szkolenia: Przewozy Towarów Niebezpiecznych (ADR) - szkolenie dla nadzoru.

 

Zagrożenia stwarzane przez towary niebezpieczne.

 • Informacje ogólne.
 • Podstawy prawne przewozów towarów niebezpiecznych.
 • Podstawowe definicje.
 • Struktura Umowy ADR.
 • Zasady klasyfikacji i numeracji towarów niebezpiecznych.
 • Klasyfikacja ogólna towarów niebezpiecznych.
 • Zagrożenia stwarzane przez towary niebezpieczne.
 • Klasyfikacja zagrożeń.
 • Zagrożenia dominujące i dodatkowe.
 • Sposoby przeciwdziałania zagrożeniom.

 

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych.

 • Klasyfikacja szczegółowa towarów niebezpiecznych w klasach od 1 do 9.

 

Bezpieczeństwo transportu towarów niebezpiecznych.

 • Ryzyko związane z przewozem towarów niebezpiecznych.

 • Ochrona towarów niebezpiecznych w transporcie.

 • Przewozy towarów dużego ryzyka, w tym plan ochrony.

 • Sposoby przeciwdziałania różnego rodzaju zagrożeniom w transporcie.

 

Opakowania.

 • Definicja i wymagania stawiane opakowaniom ADR.
 • Kategorie i rodzaje opakowań.
 • Grupy i symbole opakowań. Instrukcje pakowania.
 • Oznakowanie opakowań.     

        

Oznakowanie sztuk przesyłek.

 • Definicja sztuki przesyłki.
 • Sposoby oznakowania sztuk przesyłek w poszczególnych klasach towarów niebezpiecznych.
 • Nalepki ostrzegawcze, ich rodzaje i przeznaczenie.
 • Nalepki informacyjne i ich przeznaczenie.

           

Wyłączenia z przepisów ADR.

 • Pojęcie wyłączeń z przepisów ADR. Wyłączenia z przepisów ADR wynikające z charakteru operacji transportowych.
 • Wyłączenia z przepisów ADR wynikające z przepisów szczególnych.
 • Wyłączenia z przepisów ADR wynikające z limitów ilościowych na opakowanie (LQ).
 • Wyłączenia z ADR wynikające z pakowania w wyłączonych ilościach (EQ).
 • Wyłączenia z ADR wynikające z ograniczonych ilości przewożonych w jednostce transportowej.
 • Korzyści wynikające z wyłączeń transportowych z ADR.

 

Dokumenty wymagane w przewozach ADR.

 • Rodzaje dokumentów wymaganych w przewozach towarów niebezpiecznych.
 • Dokumenty kierowcy i pojazdu.
 • Dokument przewozowy i jego wypełnianie.
 • Dokumenty wynikające z przepisów ADR (instrukcja pisemna dla kierowcy, zaświadczenie ADR o przeszkoleniu kierowcy, dokumenty tożsamości członków załogi, świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych, certyfikat pakowania kontenera, kopia świadectwa dopuszczenia przez właściwe władze do przewozu niektórych towarów klas 1.4 i 5.2.

 

Zasady wykonywania przewozów towarów niebezpiecznych.

 • Przewozy w sztukach przesyłki.
 • Sposoby przewozu.
 • Kontrola poprzedzająca czynności ładunkowe.
 • Czynności za- i wyładunkowe.
 • Sposób rozmieszczenia ładunku na pokładzie pojazdu.
 • Sposoby mocowania ładunku.
 • Wymagania dotyczące rodzajów pojazdu lub kontenera.
 • Ograniczenia dotyczące masy ładunku na jednostkę transportową.
 • Przewozy luzem i przewozy w cysternach.

 

Pojazdy w przewozach towarów niebezpiecznych.

 • Oznakowanie pojazdów.
 • Sposoby oznakowania.
 • Tablice i nalepki ostrzegawcze i informacyjne.
 • Oznakowanie pojazdów w przewozach w sztukach przesyłki, luzem i w cysternach.
 • Wyposażenie pojazdów.
 • Gaśnice i wyposażenie awaryjne.
 • Konstrukcja pojazdów.
 • Wymagania wobec pojazdów przewożących materiały wybuchowe oraz wobec cystern.

               

Udział w ruchu drogowym i szkolenia ADR.

 • Udział kierowcy w ruchu drogowym.
 • Przewozy osób w kabinie.
 • Zasady postoju i nadzorowania towarów.
 • Znaki drogowe dotyczące przewozów towarów niebezpiecznych.
 • Dodatkowe wymagania krajowe.
 • Przejazdy przez tunele.
 • Dopuszczenie pojazdów do ruchu drogowego.
 • Szkolenia ADR.
 • Szkolenia kierowców, doradców DGSA i innych osób uczestniczących w obrocie towarów niebezpiecznych.

 

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych. Odpowiedzialność za szkody.

 • Postępowanie w sytuacjach awaryjnych.
 • Zachowanie się kierowcy i czynności, które powinien wykonać.
 • Raport powypadkowy.
 • Działania ratunkowe służb ratowniczych.
 • Odpowiedzialność administracyjna, cywilna i karna za szkody wyrządzone w przewozach towarów niebezpiecznych.  

             

Przewozy odpadów niebezpiecznych i przewozy ADR w transporcie kombinowanym.  

 • Przewozy odpadów niebezpiecznych.
 • Definicja odpadów i ich podział.
 • Definicja odpadu niebezpiecznego.
 • Podstawa prawna przewozów odpadów niebezpiecznych.
 • Zasady wykonywania krajowego i międzynarodowego przewozu odpadów.
 • Przewozy ADR w transporcie kombinowanym.

               

Podsumowanie.

 • Dyskusja, odpowiedzi na pytania, rozwiązywanie testów sprawdzających wiedzę.
 • Przygotowanie do egzaminu.

Kontakt

Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 

ul. Annopol 4B,

pok. 140 - piętro I.

03-236 Warszawa

 

Telefon : pn. - pt. w godzinach 9:00 - 17:00.

695 936 500; 695 936 501

 

e-mail:   glesinska@akademiatp.pl

              akademia@akademiatp.pl

 

Jesteśmy:

 

Członkiem ZMPD od 2005 r.

 

 

 

Mapa dojazdu