PUBLIKACJE dotyczące problematyki Ramy Kwalifikacji

Poniżej udostępniamy najważniejsze publikacje dotyczące wdrażania Europejskiej i Krajowej Ramy Kwalifikacji Zawodowych:

  1. Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych (pobierz plik PDF).
     
  2. Model Polskich Ram Kwalifikacji "Od europejskich do polskich ram kwalifikacji" (pobierz plik PDF).
     
  3. Załącznik do modelu Polskich Ram Kwalifikacji wraz z z tabelą główną deskryptorów poziomów efektów uczenia się (pobierz plik PDF).
     
  4. Słownik kluczowych pojęć związany z krajowym systemem kwalifikacji (pobierz plik PDF).