W S P Ó Ł R P A C A - R e c e n z e n c i

 

Recenzenci nie podlegają procesowi akredytacji. Są to specjaliści w danej dziedzinie, który będą zapraszani do recenzowania akredytowanych przez Akademię materiałów szkoleniowych i egzaminacyjnych.