Sprawozdania z wykonania certyfikacji kompetencji zawodowych

 

Ta strona przedstawia krótkie sprawozdania z przebiegu dotychczasowych certyfikacji zawodów i kopetencji zawodowych prowadzonych przez Akademię Transportu i Przedisębiorczości.

 

Nazwa zawodu Rodzaj certyfikacji Sprawozdanie
Egzaminator kandydatów na kierowców (2012) pełna
(certyfikacja zawodu)