Egzaminator kandydatów na kierowców

 

Proces certyfikacji był realizowany w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Socjalnego "Człowiek - najlepsza inwestycja".

 

Tytuł projektu:   TAK - Jestem ekspertem!
Podstawa prawna projektu:   Numer wniosku WND POKL.08.01.01-22-404/10) realizowanego przez Centrum Doskonalenia Zawodowego „CREDO” w Gdańsku i umowa zawarta z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku.
Finansowanie projektu:  

Europejski Fundusz Społeczny.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki.
Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Podziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Cel projektu:   Poprawa jakości egzaminowania poprzez podwyższenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych egzaminatorów i instruktorów nauki jazdy.
Czas realizacji projektu:   1-03-2011 do 31-12-2012 r.
Obszar prowadzneia projektu:   Województwo pomorskie.
Ilość osób poddanych certyfikacji   148.
Beneficjent projektu:   Urząd Marszałkowski Wojewóztwa Pomorskiego w Gdańsku.
Podmiot szkolący:   Centrum Doskonalenia Zawodowego „CREDO” w Gdańsku.
Podmiot egzaminujący:   Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie.
Podmiot certyfikujący:   Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Warszawie.

 

Program szkolenia:

(będzie udostępniony w najbliższym czasie).

 

Cele certyfikacji:

 1. Wyróżnienie egzminatorów, którzy wykazują się przestrzeganiem zasad i zaleceń instrukcji egzaminowania kierowców oraz wysokim poziomem profesjonalizmu w wykonywaniu zawodu.
   
 2. Zachęcanie i wspieranie egzaminatorów do utrzymania i zwiększenia wiedzy i umiejętności poprzez kształcenie ustawiczne i możliwośc rozwoju zawodowego.
   
 3. Zwiększenie społecznego zrozumienia i akceptacji pracy egzaminatorów.
   
 4. Normalizacja i harmonizacja podstawowych praktyk egzaminacyjnych w zakresie prawa jazdy w kraju oraz promowanie wysokich standardów jakości procedur.
   
 5. Promowanie bezpieczeństawa ruchu drogowego.

Galeria z przebiegu szkolenia:

 

 

Więcej [+]

 

Galeria z uroczystości wręczania certyfikatów: