S T A N D A R D    A T P
w zakresie akredytacji programów oraz materiałów szkoleniowych i egzaminacyjnych