W S P Ó Ł P R A C A   w   z a k r e s i e    c e r t y f i k a c j i

Strona w opracowaniu - Zapraszamy później - PRZEPRASZAMY !!!

Akademia Transportu i Przedsiębiorczości buduje wokół siebie grupę WSPÓŁPRACOWNIKÓW do wspólnego prowadzenia procesu certyfikacji:

 • zawodów (pełnych certyfikacji) oraz
 • certyfikacji kompetencji zawodowych (częściowych certyfikacji),

wg standardu i procedur zgodnych z Europejskimi i Krajowymi Ramami Kwalifikacji.

 

Zgodnie z tym standardem Akademia:

 1. Prowadzi akredytację Partnerów Edukacyjnych.
 2. Prowadzi akredytację Partnerów Egzaminacyjnych.
 3. Prowadzi akredytację Wykładowców zajęć teoretycznych.
 4. Prowadzi akredytację Trenerów zajęć praktycznych.
 5. Prowadzi akredytację Specjalistów branżowych.
 6. Tworzy grupę Kontrolerów systemu certyfikacji.
 7. Wydaje certyfikaty ATP w zakresie zawodów i kompetencji zawodowych.
 8. Opracowuje materiały szkoleniowe i egzaminacyjne dla certyfikowanych zawodów i kompetencji zawodowych.
 9. Prowadzi akredytację materiałów szkoleniowych i egzaminacyjnych opracowanych i dostarczonych przez Partnerów Edukacyjnych i Partnerów Egzaminacyjnych, Wykładowców i Trenerów.
 10. Tworzy listę Recenzentów branżowych i współpracuje z nimi w zakresie recenzji materiałów szkoleniowych i egzaminacyjnych.
 11. Dostarcza akredytowane materiały szkoleniowe dla Partnerów Edukacyjnych i materiały egzaminacyjne dla Partnerów Egzaminacyjnych.
 12. Prowadzi sprzedaż akredytowanych materiałów szkoleniowych i egzaminacyjnych.
 13. Prowadzi internetową platformę zawierającą:
  • multimedialne programy szkoleniowe (prezentacje szkoleniowe),
  • bazy pytań i procedury umożliwiające losowanie testów i prowadzenie egzaminów w formie on-line,
  • elektroniczną bazę wiedzy wymaganej w certyfikowanych zawodach i kompetencjach zawodowych (przepisy prawa, interpretacje przepisów, wiedzę dotyczącą poszczególnych zawodów, prezentacje szkoleniowe, podręczniki w wersji elektronicznej),
 14. Udostępnia internetową platformę Współpracownikom  w zakresie zawodów i kompetencji zawodowych przez nich realizowanych.
 15. Prowadzi 3-letni nadzór nad wydanymi certyfikatami.
 16. W ramach prowadzonego nadzoru udostępnia osobom posiadającym certyfikaty ATP 3-letni bezpłatny dostęp do wiedzy zawartej na platformie internetowej w zakresie objętym certyfikatem.
 17. Osobom posiadającym certyfikaty ATP umożliwia po cenach preferencyjnych możliwość podnoszenia kwalifikacji celem przedłużenia certyfikatu na kolejny 3-letni okres czasu.
 18. Kontroluje przestrzeganie standardu certyfikacyjnego ATP przez Współpracowników.