Wydane certyfikaty kompetencji zawodowych

Poniżej przedstawiamy dostęp do listy wydanych przez Akademię Transportu i Przedsiębiorczości listy wydanych certyfikatów kompetencji zawodowych w wybranych zawodach.

 

Kwalifikacja kompetencji zawodowych pełna

Nazwa zawodu Rodzaj kwalifikacji Rok wydania certyfikatu Wzór certyfikatu Lista certyfikatów
Egzaminator kandydatów na kierowców pełna 2012