W S P Ó Ł R P A C A - W y k ł a d o w c y   i   T r e n e r z y

Strona w opracowaniu - Zapraszamy później - PRZEPRASZAMY !!!

 

Wykładowcą i Trenerem ATP może zostać każda osoba spełniająca następujące warunki:

 1. wykształcenie wyższe i 2 lata praktyki w danym zawodzie,
 2. wykształcenie średnie i 5 lat praktyki w danym zawodzie,
 3. posiadanie wymaganej w danym zawodzie wiedzy i doświadczenia,
 4. odbycie szkolenia kwalifikacyjnego w Akademii (opcjonalnie),
 5. przedstawienie świadectwa odbycia szkolenia pedagogicznego lub odbycie takiego szkolenia w Akademii,
 6. poddanie się procesowi akredytacji w Akademii oraz egzaminowi akredytacyjnemu.

Odbycie szkolenia kwalifikacyjnego w Akademii nie jest obowiązkowe. Jeżeli kandydat na Wykładowcę lub Trenera posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie może bez szkolenia podejść do egzaminu kwalifikacyjnego w ramach procesu akredytacji.

 

Po pozytywnym przejściu procesu akredytacji Wykładowca lub Trener otrzymuje certyfikat ATP wraz z wykazem szkoleń zawodowych, jakie może prowadzić.

 

Wykładowca lub Trener ponoszą koszty akredytacji w wysokości podanej w cenniku opłat.

 

Aby zostać Wykładowcą lub Trenerem ATP należy:

 1. Przesłać wypełniony formularz zgłoszenia do akredytacji (pobierz formularz).
 2. Wnieść opłatę akredytacyjną zgodnie z cennikiem opłat.
 3. Podpisać i przesłać umowę nadzoru nad certyfikatem (pobierz umowę).
 4. Otrzymać certyfikat akredytacji Wykładowcy lub Trenera ATP.

Wykładowca i Trener ponoszą koszty uzyskania certyfikatu ATP.

 

Wypełnione i podpisane dokumenty można przesłać:

 1. w formie papierowej pocztą na adres Akademii lub,
 2. w formie papierowej faksem na numer 22 676 21 29 lub
 3. w formie elektronicznej na adres email akademia@akademiatp.pl (pod warunkiem podpisania ich certyfikowanym podpisem elektronicznym).

Więcej informacji udziela - Bogusław Madej (tel. 695 936 501).