U W A G A  ! ! !

Od 1 marca 2020 roku rozpoczął się proces likwidacji Akademii.

Od 1 stycznia 2021 roku nie sprzedaje
i nieudostępnia żadnych szkoleń.


 


Program szkolenia: Zasady załadunku pojazdów i mocowania ładunków.

 

 1. Informacje ogólne.

  • Podstawa prawna załadunku pojazdów i mocowania na nich ładunków.

  • Zasady bezpieczeństwa przewozu ładunków.

  • Obowiązki uczestników procesu przewozowego.

 2. Ograniczenia w ładowaniu pojazdów.

  • Rodzaje ograniczeń w obciążeniu pojazdów.

  • Ograniczenia wynikające z konstrukcji dróg i z przepisów technicznych dopuszczania pojazdów do ruchu drogowego.

  • Ograniczenia wynikające z praw fizyki.

  • Pojęcie masy i ciężaru ładunku, przyspieszenia, opóźnienia i sił bezwładności.

  • Ich wpływ na bezpieczeństwo przewozu.

  • Rodzaje sił bezwładności i skutki ich działania na pojazd i ładunek.

  • Wpływ kierowcy na wywoływanie sił bezwładności.

  • Siły utrzymujące ładunek na pojeździe.

  • Relacje między siła tarcia i siłami bezwładności.

 3. Wymagania wobec nadwozi pojazdów.

  • Wytrzymałość skrzyni ładunkowej.

  • Punkty mocowania ładunku.

  • Dopuszczalne naciski na podłogę skrzyni ładunkowej pojazdu.

 4. Zasady rozmieszczania ładunku na skrzyni ładunkowej pojazdu.

  • Wpływ położenia ładunku na obciążenie osi i na stateczność pojazdu.

  • Pojęcie środka ciężkości ładunku.

  • Środek ciężkości ładunków składowych i ładunku całościowo.

  • Plan ładowania jako narzędzie prawidłowego załadowania pojazdu.

  • Umiejętność oceny prawidłowego załadunku pojazdu.

 5. Rodzaje zabezpieczeń ładunków na skrzyni ładunkowej pojazdu.

  • Mocowanie blokowe materiałami sztauerskimi, progowe, płytowe i klinowe.

  • Mocowanie za pomocą odciągów opasujących ładunek od góry, pętlowych, szpringowych i prostych.

  • Mocowanie za pomocą ryglowania.

  • Mocowanie mieszane.

 6. Osprzęt mocujący.

  • Rodzaje osprzętu mocującego ładunek i zasady ich doboru.

  • Pasy, łańcuchy i liny mocujące.

  • Ich budowa, rodzaje, zasady doboru, prawidłowego wykorzystania i oceny zużycia.

  • Osprzęt pomocniczy, jego rodzaje i zasady wykorzystania.

 7. Zasady ustalania prawidłowego mocowania ładunku.

  • Zasady dociskowego mocowania ładunku.

  • Podstawy obliczania ilości pasów mocujących metodą rachunkową.

  • Ustalanie ilości pasów mocujących metodą tabelaryczną i szablonową.

  • Kształtowe mocowanie ładunku za pomocą łańcuchów i lin.

  • Rodzaje mocowania kształtowego.

  • Pojęcie wytrzymałości łańcucha i liny oraz ich obliczanie metodą rachunkową, tabelaryczną i szablonową.

  • Rozwiązywanie przykładów i ich omówienie.

 8. Zalecenia w zakresie załadunku pojazdu i mocowania na nim ładunków.

  • Zalecenia IRU oraz Komisji Europejskiej d/s Energetyki i Transportu w zakresie prawidłowego ładowania pojazdów i mocowania na nich ładunków w przewozach elementów walcowych, palet, grubych i cienkich płyt, długich ładunków, wiszących ładunków, pojazdów, drobnicy, drutów w zwojach, odlewów, ładunków płynnych, drewna, kontenerów, ładunków luzem, zwierząt żywych, artykułów żywnościowych szybko psujących się, materiałów niebezpiecznych, odpadów i ładunków nienormatywnych.

 9. Umiejętność oceny załadunku pojazdu.

  • Ocena przykładowych załadunków pojazdów i ich omówienie.


Kontakt

Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 

ul. Annopol 4B,

pok. 140 - piętro I.

03-236 Warszawa

 

Telefon : pn. - pt. w godzinach 9:00 - 17:00.

695 936 500; 695 936 501

 

e-mail:   glesinska@akademiatp.pl

              akademia@akademiatp.pl

 

Jesteśmy:

 

Członkiem ZMPD od 2005 r.

 

 

 

Mapa dojazdu