U W A G A  ! ! !

Od 1 marca 2020 roku rozpoczął się proces likwidacji Akademii.

Od 1 stycznia 2021 roku nie sprzedaje
i nieudostępnia żadnych szkoleń.


 


Szkolenia bezpłatne dla byłych żołnierzy.


Twoja służba w wojsku dobiega końca?

Przechodzisz do cywila i chciałbyś znaleźć pracę?

Dobrze trafiłeś.

 

Możemy pomóc Ci w podniesieniu kwalifikacji zawodowych. Możesz skorzystać ze szkoleń oferowanych przez Akademię Transportu i Przedsiębiorczości, a finansowanych przez Wojskowe Biuro Emerytalne.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych, każdemu żołnierzowi zawodowemu po zakończeniu służby przysługuje pomoc rekonwersyjna, która ma na celu przygotować go do podjęcia zatrudnienia poza wojskiem.

 

 

Pomoc rekonwersyjna na przekwalifikowanie zawodowe.

Pomoc finansowa na szkolenie w ramach przekwalifikowania i przyuczenia do zawodu realizowana jest do wysokości limitu ustalanego corocznie przez Dyrektora DSS MON. Jego wysokość  uwarunkowana jest od ilości lat  pełnionej służby i wynosi:

  • po 4 latach służby wojskowej 100% limitu, tj. 1.875,00 zł.,
  • po 12 latach służby wojskowej 200% limitu, tj. 3.750,00 zł.,
  • po 15 latach służby wojskowej 300% limitu, tj. 5.625,00 zł.,

 

W ramach pomocy mogą być pokrywane koszty: 

  • przekwalifikowania zawodowego,
  • do 20 przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia i z powrotem (jeżeli odległość przekracza 50 km w jedną stronę),
  • zakwaterowania (do 30 noclegów) w okresie przekwalifikowania zawodowego lub odbywania praktyki zawodowej.

 

Jak uzyskać pomoc rekonwersyjną?

Aby uzyskać pomoc finansową należy złożyć stosowny wniosek oraz zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń:

W przypadku byłych żołnierz zawodowych - wniosek należy złożyć za pośrednictwem szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego lub Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

W przypadku żołnierzy zawodowych czynnych przed przejściem na emeryturę -wniosek należy składać za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej.

 


 Pomoc w przygotowaniu wniosku i w szkoleniu.

Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje. Skorzystaj z naszej oferty szkoleń, a będziesz miał gwarancję profesjonalnego przygotowania do pracy w wybranym zawodzie. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców z dużym doświadczeniem, a materiały szkoleniowe i podręczniki na poziomie europejskim z zawartością pełnej wiedzy wymaganej w zawodzie. Przygotujemy Ci stosowane dokumenty, abyć mógł wystąpić o sfinansowanie kosztów szkolenia. Wybrane przez Ciebie szkolenie przystosujemy do Twoich możliwości czasowych.

 

 

Zapraszamy do kontaktu. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.

Dział szkoleń.

 


Kontakt

Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 

ul. Annopol 4B,

pok. 140 - piętro I.

03-236 Warszawa

 

Telefon : pn. - pt. w godzinach 9:00 - 17:00.

695 936 500; 695 936 501

 

e-mail:   glesinska@akademiatp.pl

              akademia@akademiatp.pl

 

Jesteśmy:

 

Członkiem ZMPD od 2005 r.

 

 

 

Mapa dojazdu